"Lepsze sto druhów niźli sto rubli w kalecie" (rosyjskie)
Gości on-line: 27    
 
  19 października 2017 - wschód: 7:10, zachód: 17:44
  Imieniny obchodzą: Piotr, Michał, Ziemowit
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli Kalendarium oświęcimskie - październik

02.04.2008

 

 

2.10.1438 r.
na zamku książąt oświęcimskich w Toszku doszło do spotkania króla polskiego Władysława III zwanego później Warneńczykiem z Wacławem, Przemysławem i Januszem – synami zmarłego w 1439 r. księcia oświęcimskiego Kazimierza. Na pograniczu Korony Polskiej i księstwa, będącego lennem czeskim, dochodziło do rozbojów zarówno ze strony panów małopolskich jak również i młodych książąt oświęcimskich. Celem tego spotkania miało być zawarcie rozejmu na szczegółowych warunkach, a jednocześnie zapoczątkowany został powrót ziemi oświęcimskiej do Królestwa Polskiego.

2.10.1938 r.
w Chełmku poświęcono i przekazano Wojsku Polskiemu samolot RWD–13 ufundowany przez pracowników Polskiej Spółki Akcyjnej BATA.

2.10.1997 r.
oświęcimianin Henryk Lehnert został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa. Nakręcenie przez niego 260 filmów i otrzymanie 218 nagród (w tym 42 międzynarodowych) uznane zostało za światowy rekord.

3.10.1786 r.
na terenie Kęt wystąpiło trzecie udokumentowane i najdłużej trwające trzęsienie ziemi (trzy pacierze).

5.10.1974 r.
zmarł Stanisław Czernek (ur. 1908) długoletni nauczyciel i pedagog Liceum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, wychowawca wielu pokoleń oświęcimian.

6.10.1866 r.
decyzją oświęcimskiego magistratu Prawo Honorowego Mieszczaństwa otrzymał ppłk Aleksander hr. Kalnoky za skuteczną obronę miasta w bitwie z wojskami pruskimi 27.06.1866 r. Był to pierwszy przyznany tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Oświęcimia.

6.10.1916 r.,br> Gmina Miejska Oświęcim sprzedała austriackiemu skarbowi państwa parcelę o pow. 56 morgów na Zasolu na tzw. Łazach przeznaczoną na budowę osady barakowej – Nowe Miasto dla emigrantów sezonowych. Po wojnie granicznej z Czechami 1918-19 r. i po powstaniach śląskich dała ona schronienie Zaolziakom i Górnoślązakom. W 1940r. na jej terenie hitlerowcy utworzyli KL „Auschwitz”.

9.10.1372 r.
książę oświęcimski Jan II uzyskał zgodę króla Czech Wacława IV, by po bezpotomnej (bez potomka w linii męskiej) śmierci swojego syna Jana Młodszego księstwo oświęcimskie otrzymał ks. cieszyński Przemysław. Jan III zmarł w 1392r. nie pozostawiając dziedzica.

9.10.1902 r.,br> zmarł ks. dr Wiktor Grabelski (ur. w Gleśnie Wielkopolskim) wychowawca pierwszych szeregów Salezjanów w Polsce.

13.10.1889 r.
na zaproszenie Lucjana Wrotnowskiego przybył do Łęk z czterodniową wizytą Henryk Sienkiewicz. Wrotnowski – współwłaściciel dziennika „Słowo”, na jego łamach drukował dzieła pisarza. Podczas pobytu w Łękach Sienkiewicz omawiał warunki publikacji swojego następnego utworu „Bez dogmatu” (pierwotny tytuł „W pętach”).

14.10.1793 r.
miał miejsce wielki pożar Kęt.

15.10.1902 r.
zmarł ks. prałat Andrzej Knycz, proboszcz oświęcimskiej parafii. Honorowy Obywatel Miasta Oświęcimia, inicjator wykupu z rąk prywatnych pozostałości podominikańskiego klasztoru.

17.10.1878 r.
zmarł we Lwowie Eugeniusz Arnold Janota (ur. 31.10.1832 r. w Kętach), jeden z pionierów turystyki górskiej w Polsce, autor wydanego w 1860 r przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego, współorganizator założonego w 1873r Towarzystwa Tatrzańskiego – pierwszej organizacji zrzeszającej Polaków pod zaborami.

24.10.1793 r.
cesarz austriacki nadał nowy herb miastu Oświęcim. Z tarczy emblematu miejskiego zniknęły dwa złote półorły górnośląskie i wieża obronna, natomiast pojawiły się na błękitnym polu dwa koronowane półorły o wspólnym ogonie z umieszczonym na piersiach murem fortecznym z trzema basztami. Herbem tym posługiwał się magistrat oświęcimski do 1918 r.

26.10.1924 r.
uroczyście otwarto i poświęcono nowy most żelbetonowy na Sole. Jego budowę rozpoczętą pod koniec 1912 r. wstrzymano na skutek rozpoczęcia działań wojennych w 1914 r. W 1989 r. otrzymał nazwę – Most Piastowski.

29.10.1850 r.
księstwa oświęcimskie i zatorskie powróciły do Galicji. Zakończony został okres intensywnej germanizacji ziemi oświęcimskiej. Księstwa te patentem cesarza austriackiego zostały w 1820 r. wyłączone z Galicji i inkorporowane do Związku Niemieckiego.

30.10.1655 r.
wojska szwedzkie zdobyły Oświęcim. Kampania wojenna zw. „potopem” przyczyniła się do całkowitej ruiny miasta i jego upadku gospodarczego.

30.10.1995 r.
Rada Miejska zatwierdziła wzór flagi Oświęcimia. Płat flagi ma kształt prostokąta o bokach w proporcji 5:8, tło błękitne (kolor pola tarczy herbowej), a w centralnym punkcie widnieje herb miasta.

30.10.1995 r.,br> uchwałą Rady Miejskiej mgr Elżbieta Skalińska–Dindorf otrzymała Honorowe Obywatelstwo Miasta Oświęcimia. Pani Elżbieta (lwowianka z urodzenia, oświęcimianka z wyboru), jako historyk i adiunkt naukowo-badawczy została uhonorowana tym tytułem za wieloletnią działalność na niwie popularyzacji dziejów miasta i ziemi oświęcimskiej.

Opracował: przewodnik terenowy i beskidzki Leszek Żak, przygotował do publikacji: Włodzimierz Liszka.