"Kto żyje bez dyscypliny, ten umiera bez echa" (węgierskie)
Gości on-line: 26    
 
  21 października 2017 - wschód: 7:14, zachód: 17:41
  Imieniny obchodzą: Urszula, Celina, Hilary
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli GZO nr 1 (marzec) z 1930 r. (cz. 2)

06.10.2008

 

 

Frania wodziarka ma głos.

Marzec. Koty zaczynają miauczeć po płotach, parkanach i dachach, ale i to się skończy. U naszej pani Blumenduft jest czarny kot, który mało na mnie nie skoczył, taki był czupurny. Do tego mój pan jest lepszy dla swej pani, bo mówi do niej „moje ty koteczko" (po polsku a jakże!), ale ja nie jestem taka głupia, gdy czasem podobnie do mnie przemówi, bo wiem czem to pachnie. Mój Józek z koszar na takie rzeczy nie pozwala. Tylko czasem...

Powiada on do mnie na spacerze przy moście nad Sołą: Teraz nie.., dobrze, niech tak będzie, ale pod jesień to tak?... Dobrze - odpowiadam - niech tylko ślub będzie.

Wtedy mój Józef staje się smutny a to ponoć z tej miłości do mnie.

On mnie kocha, ja wiem...

Wczoraj byłam odwiedzić moją koleżankę, która mieszka w suterynie u Korngolda na ul. Jagiellońskiej. Wchodzę, oglądam jej mieszkanie: po ścianach woda leje się ciurkiem, wilgoć, smród, dziecko w popiele się bawiło - jedno zawinięte w łóżku leżało, ona nędzna, wychudła jak jakaś maska karnawałowa przy piecu gotowała obiad.

Pytam się co nowego? A ona mi opowiada, że Jaś co do pierwszej klasy Górnickiego chodzi, zaraz po wizycie lekarza w szkole, zachorował na suchoty.

Poszłam do Przychodni przeciwgruźliczej, radzę się, a tu mi powiada jakaś pani: potrzeba radzić, na gruźlicę (suchoty) potrzeba słońca, dobrego wiktu, owoców dużo jeść i mieszkanie natychmiast zmienić. Najlepiej byłoby – powiada - wyjechać z dzieckiem w góry, do Bystrej.

Na pożegnanie dała mi jakieś kartki, no i tyle...

Jak to wygląda, pokaż! - odzywam się do niej. Oglądam. Dziecko w kołysce i sięga rączką po gwiazdkę, tak, jak chory Jaś do Bystrej.

Dobre to jest, dobre, ale...

Opowiadał mi p. redaktor z „Głosu" że niemcy podczas inwazji brali przemocą ludzi do łaźni; moskale mają swoje „banie” nawet i u nas na Wileńszczyźnie są po wioskach, a tu miasto i niema łaźni bo każda myśl o niej idzie do... bani, bo to przecież musi być inaczej. Gmina wyznaniowa żydowska wystawia ponoć obligacje po 500 zł. na budowę swojej mykwy, więc będzie a Ty? - idź do Soły.

Dobre to jest, dobre... tylko jedno w prawo drugie w lewo, Zdaje się, że wszystko pójdzie do... bani.

Po chwili wszedł jej mąż. Był, wiecie, trochę kirny. Z prawej kieszeni wyglądała flacha rumu a z drugiej kawał kiełbasy. Siadł, odsapnął i począł opowiadać: Człowiek ani ruszyć się nie może, wszędzie go wołają. Tu wejdzie na chwilkę to tam, wszędy poczęstują, to znowu do „Mordowni" spotkasz się z kolegami i tak, gadu, gadu jeden za drugiem, czas leci, w końcu płać - ile 10 zł. - wychodzisz do domu wesoły i wiesz, że żyjesz.

Dziś wypłata była - pyta żona. Tak, wypłata była, a ciebie co obchodzi oburknął mąż. Masz niecałą stówkę na miesiąc i koniec. Ja rządzę. Baby do garnków, nie do władzy! Chłop pracuje ciężko a baba co? Leży cały dzień boży brzuchem do góry i jeszcze mądruje. A dzieci twoje?... ze łzami woła żona.

Stul... bo jak cię... a widzisz! - marsz mi z domu! Panowie, burżuje piją szampan, nie harę jak my! Patrzcie się, ludzie ona mi wódki żałuje?!

Jej chłop to wielki kojm, już więcej do niej nie pójdę.

Tydzień przeciwalkoholowy jakoś spokojnie u nas minął, bo nic nie robiono. Słyszałem, że ze względu na napisy kulturalne, widniejące przy wjeździe do miasta, zaniechano całą propagandę.

Liga przeciwalkoholowa jeszcze nie dojrzała dla starego grodu Przemysława, nie!

Trzymajcie się dobrze do następnego numeru!

Wasza Frania.

KORESPONDENCJE

Opłatek w Kole Mieszczańskim i w T. S. L. w Oświęcimiu.

Dnia 16 stycznia 1930 r. urządzono w lokalu Koła Mieszczańskiego w Oświęcimiu opłatek tak dla członków Koła Mieszczańskiego jak również i dla członków Miejscowego Koła T. S. L.

Przed łamaniem się opłatkiem w serdecznych słowach przemówili: Ks. Mgr. Prepozyt Jan Skarbek - prezes obu Towarzystw, tak Koła Mieszcz. jak i Koła T. S. L., p. Dyrektor Józef Skarbek - prezes Okręgowego Związku T. S. L., p. Jan Kosoń i inni.

W czasie uroczystości wnieśli toasty na pomyślność członków obu Towarzystw p. Insp. Masłowski - prezes Dyrektor p. Józef Skarbek i p. por. Drewniak. Następnie odbyła się zabawa taneczna. Czysty dochód z zabawy przeznaczono na cele Koła Mieszczańskiego i T. S. L.

„Gwiazdka” wśród dzieci śląskich.

Dnia 24 grudnia 1929 urządzono dla dzieci z Ochronki i szkoły w Barakach drzewko, a na „Gwiazdkę" rozdano wszystkim dzieciom t. j. 170 materje na koszule, sukienki i ubrania a nadto każde dziecko otrzymało strucle, które były dostarczone przez Magistrat m. Oświecimia. - Do dzieci przemawiali: p. Buzoń, przewodniczący Komitetu ochronki i szkoły, Dyrektor p. Józef Skarbek, Ks. Magr. Prepozyt Jan Skarbek, p. Inspektor Masłowski, p. Roman Mayzel, burmistrz.

Na uroczystości tej oprócz wymienionych wyżej osób byli obecni: Ks. Bolesław Sarna, katecheta szkół miejskich w Oświęcimiu, p. Jan Macek, nauczyciel szkoły w Oświęcimiu, który sprawami młodzieży w Barakach zawsze się intererował i interesuje, p. Rudolf Halaburda, Kierownik P.U.P.P. w Oświęcimiu, p. Redaktor Macek i rodzice dziatwy uczęszczaj4cej do Ochronki i Szkoły.

(s)

Przedstawienie ochronki w Oświęcimiu 3.

Dnia 2 lutego b. r. odbyło się w Oświęcimiu - Barakach w lokalu użyczonym przez T. S. „Unia”, przedstawienie urządzone przez dzieci z Ochronki i Szkoły pod kierownictwem Siostry prowadzącej Ochronkę. Następnie odbyła się zabawa, z której uzyskano na czysto kwotę zł. 200. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie Ochronki.

Na przedstawieniu byli obecni: Ks. Prepozyt Jan Skarbek, Państwo J. Masłowscy, p. Dyrektor Józef Skarbek, p. Jan Macek; p Majorowa i wiele innych.

(s)

Ochronka uchodźców śląskich w Oświęcimiu Barakach.

Dnia 6 grudnia 1929 r. dzięki niestrudzonemu w pracy społecznej i oświatowej dyr. szkoły i prez. miejscowego Koła T. S. L. p. Józefowi Skarbkowi, została uruchomiona dla dzieci uchodźców śląskich Ochronka w Oświęcimiu - Barakach, do której wpisało się 60 dzieci, a którą prowadzi siostra ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Oświęcimiu.

Ochronka ta została założona pod firmą Zarządu Głównego T. S. L. w Krakowie, który sprawił urządzenie, a mianowicie 25 stolików i 50 stołeczków, a nadto udzielił subwencji w rocznej kwocie 600 zł. Uroczyste poświęcenie Ochronki i otwarcie tejże nastąpi w najbliższym czasie. - P. Dyr. Skarbek utworzył również w Oświęcimiu - Barakach Komitet rodzicielski dla Ochronki i Szkoły z przewodn. p. Buzoniem, który to Komitet zajmuje się sprawami tak szkoły jak i ochronki.

„Gwiazdka” dla młodzieży szkolnej w Oświęcimiu.

Dnia 21 grudnia 1929 r. urządzono dla młodzieży szkoły 7-o kl. męskiej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu, drzewko, w porozumieniu Grona Naucz. z Komitetem rodzicielskim na posiedzeniu odbytem 15 grudnia ub. r. i na „Gwiazdkę” zostało obdarzonych 78 uczniów najbiedniejszych, a mianowicie: 65 otrzymało trzewiki, 10 ubrań i 3 płaszcze - za co zapłacono 1454 zł. Na program powyższej uroczystości złożyło się: Odśpiewanie na trzy głosy przez chór młodzieży szkolnej pod kier. p. Stefana Dubiela kilka kolęd - wygłoszenie kilkunastu stosownych deklamacji przez uczniów z wszystkich oddziałów. Serdeczne przemówienie dyrektora szkoły p. Józefa Skarbka, Ks. Mgr. Prepozyta Jana Skarbka - p. Burmistrza Romana Mayzla i innych.

Na uroczystości byli obecni: duchowieństwo, reprezentanci władz, Rady Szkolnej Powiatowej, Rady Szk. Miejscowej - Gminy, członkowie Komitetu rodzicielskiego, Koła Obywatelskiej Pracy Kobiet z p. Starościną Zarzecką jako przewodn. Tow. św. Jadwigi, które to Władze i Stowarzyszenia udzieliły subwencji na sprawienie wyżej wymienionej odzieży, a którem w imieniu swem i obdarzonych dzieci serdecznie podziękował dyrektor szkoły p. Józef Skarbek.

Przedstawienie Oddziału P. W. I W. F. w Oświęcimiu w Barakach.

W dniu 16 lutego b. r. zostało odegrane przez Oddział Przysp. wojskowego i wych. fizycznego w Oświęcimiu - Barakach, pod przewodn. Redaktora "Głosu Ziemi Ośw." Kazimierza Macka przedstawienie amatorskie p. n. „Stanko Powstaniec", obraz dramatyczny w 3 aktach. Jak na pierwszy występ sceniczny Oddziału P. W., trzeba przyznać, że wypadł on bez zarzutu.

Wartałoby częściej urządzać podobne imprezy. Dochód przeznaczono na umundurowanie Oddziału.

(j)

Konferencja b. działaczy Komitetów plebiscytowych na Śląsku Ciesz.

Dnia 26 lutego b. r. odbyła się w sali Magistratu m. Oświęcimia konferencja b. działaczy Komitetów plebiscytowych na Śląsku Cieszyńskim. Przedmiotem obrad były sprawy: odszkodowań za straty poniesione w czasie wygnania, objęcie ustawą ubezpieczeniową starców, wdów i sierot.

(Ar.)

Zabawa profesorska w Oświęcimiu.

W dniu 1 marca b. r. grono N. S. Śred. w Oświęcimiu urządziło w salach Hotelu „Herz" zabawę karnawałową, którą zaliczyć można do najlepszych jakie odbyły się u nas w karnawale.

Świt rozjaśnił mury starego miasta gdy goście zaczęli rozchodzić się do domów.

(m)

Z ruchu Organizacyjnego Młodzieży Rzemieślniczej (S.M.P.) w Oświęcimiu.

Młoda organizacja Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przy szkole zawodowej dokształcającej w Oświęcimiu skupia zastęp przyszłego obywatelstwa rzemieślniczego. Stowarzyszenie to, oparte na statucie Zjednoczenia Młodzieży z siedzibą w Poznaniu zasługuje na uwagę.

Młodzieniec ze sfery rzemieślniczej, jej adept, jest na ogół biedny. Są to chłopcy, którym ani dom rodzinny, ani otoczenie w warsztacie, ani społeczeństwo nie sypie róż pod nogi, lecz za nie w obfitości daje nędzne wyżywienie i odzienie, przekleństwa nie rzadkie, wyśmiewisko nieraz niezasłużone i obojętność nieraz straszną. Obywatel w takiej atmosferze wyrosły musi mieć wady społeczne, szkodliwe nie tylko dla niego samego, lecz i dla państwa.

Stowarzyszenia zadaniem jest wyrobić z młodzieży dzisiejszej przyszłych zdrowych obywateli - zdrowych cieleśnie i moralnie. Do tego celu zdąża ono przez urządzane dla członków rozrywki i ćwiczenia, przez zebrania z odpowiednimi referatami i przez przedstawienia, które obok ubocznego celu - zasilenia kasy mają wkorzenić w grających i słuchających jakąś pożyteczną zasadę życiową.

Dzielni członkowie S.M.P. w Oświęcimiu w krótkim czasie istnienia wykazali dużą dozę energji używanej do dobrego celu. Mimo braku odpowiedniego lokalu, mimo niezrozumienia w gronie kolegów szkolnych - braku pomocy finansowej - własną pracą dochodzą do fazy pomyślnego rozwoju.

W okresie świąt Bożego Narodzenia miłe chwile przeżyli młodzi rzemieślnicy przy urządzonem tradycyjnem „drzewku" wigilijnem, od którego odwołał ich dopiero dzwon na pasterkę. Podobnie miłą imprezą był dla członków urządzony wspólny "Opłatek". Dzięki występom komików własnych: druhów Smreka Pawła i Sochy Karola zdołali bawić się członkowie szczerze i serdecznie do późnej nocy (dziw ! bez wódki i tańców!...).

Kilkakrotnie urządzane przedstawienia użyczonej przez Zakład XX Salezjan sali świadczą wymownie, że młodzież rzemieślnicza w Stowarzyszeniu chwil nie marnuje, ale wyzyskuje je dla własnego dobra skutecznie.

Rośnie - choć powoli - zainteresowanie się tą instytucja społeczną u Starszych, którzy trzeźwo w przyszłość narodu naszego patrzą i szczerze pragną przez pozytywną pracę oświatową wśród młodzieży zapewnić Ojczyźnie szczęsne jutro.

Hasła „Boga i Ojczyzny" wpajane w młode dusze naszej młodzieży, zaprawianie jej do rzetelnej pracy i cnót obywatelskich - oto rekojmia, że młodzież ta będzie, gdy dorośnie, naszą chlubą.

As

Co słychać w Brzeszczach?

Brzeszcze, osada górnicza położona pod Oświęcimem, posiada wielkie znaczenie dla młodego powiatu oświęcimskiego. Tu z racji istnienia kopalni węgla stworzone są warunki rozrostu Brzeszcz, co z uwagi na odkrycie nowych pokładów węgla i to koksującego, na terenie przyległym do Brzeszcz - staje się aksjomatem. Z chwilą zupełnego uruchomienia nowej kopalni, wzrośnie zapotrzebowanie sił roboczych, przez co setki ludzi znajdzie pracę, ożywi się ruch budowlany i t. p. Wraz z przypływem pracowników wzmoże się i rozszerzy życie kulturalno-oświatowe. Instytucje, które pracują na tem polu, na terenie Brzeszcz są T. S. L., Sokół, Strzelec, T. U. R., P. W., Związek Legjonów, Kasyno Urzędnicze, Koło Młodzieży, Straż Ogniowa, Szkoła i t. p. Niektóre junak instytucje zaskorupiają się i działalność ograniczają do partyjnych nakazów, często niezgodnych, a nawet obcych duchowi tutejszych obywateli.

Jedyną instytucją obejmującą ogół jest T. S. L. bardzo ruchliwe we wszystkich możliwych kierunkach. Posiada ona znaczną bibljotekę, z której obywatelstwo chętnie korzysta, kino, dające w soboty. święta i niedziele widowiska po przystępnych cenach, dalej sekcję amatorską urządzającą udatne przedstawiania. Szkoła tutejsza od 2 ch lat wstecz nie odgrywała prawie żadnej roli w życiu poza-szkolnem, a to z powodu częstej zmiany na stanowisku kierowniczem. Obecnie dzięki osobie p. Karola Jazienickiego kier. szkoły, zakład poczyna promieniować na zewnątrz a Nauczycielstwo za przykładem swego kierownika bierze czynny udział w pracach kulturalno-oświatowych.

W okresie świąt B. Narodzenia urządziło Grono Naucz. widowisko „Szopkę Krakowską" siłami uczniów, które to widowisko grano 4 razy przy zapełnionej sali „Gospody". „Szopkę" tę wyreżyserował p. Tadeusz Mitusiński przy pomocy (w urządzeniu sceny) pp. Dadaka i Sanaka naucz.

Jedyna bolączką szkoły jest 'brak należytego budynku, gdyż 7-o .kl. szkoła posiada izby w kilku punktach wsi i to w ilości niewystarczającej, tak że nauka odbywa się bez przerwy przez cały dzień. W krótkim czasie i ta bolączka zniknie, ponieważ dzięki zabiegom kierownika tejże, a wybitnie przychylnemu stanowisku Dyrekcji Kopalni w osobie p. Dyrektora Lebiedzkiego i p. Inż. Kulejewskiego oraz tut. Gminy z naczelnikiem p. Bieleninem i p. Romanowskim na czele - rozpoczęto budowę nowoczesnej szkoły, obliczoną na 2 lata. W jesieni wykonano już fundamenty. Z wiosną ruszy praca wartko na chlubę Gminy a pożytek młodzieży. Będzie to pierwsza nowocześnie urządzona szkoła (wodociągi, łaźnia, elektryka, kanalizacja, centralne ogrzewanie i t. d.) w powiecie, a czy aby nie na całem województwie krakowskiem.

Em-te.

„Dziesięciolecie morza polskiego".

W dniu 9 lutego r. b. obchodziły Brzeszcze święto odzyskania Morza Polskiego. Na program złożyło się: pochód miejscowych organizacyj do kościoła na dziękczynne nabożeństwo, które odprawił ks. proboszcz Kucharczyk, zaś kazanie wygłosił ks. F. Zbaniuszek.

Po nabożeństwie miał mowę delegat T. S. L. Kraków p. Staśko, poczem z orkiestrą na czele ruszył pochód do parku przed płytę Nieznanego Żołnierza, gdzie przemówił p. Tad. Mitusiński. Orkiestra odegrała hymn narodowy i pochód rozwiązano.

Po południu odbyła się w sali „Gospody" uroczysta Akademja, na którą złożyło się: popis muzyczny orkiestry kopalnianej, chór, wykład o "Znaczeniu morza dla Polski" wygłoszony przez p. Mitusińskiego przy użyciu mapy i przezroczy, dalej deklamacje okolicznościowe wygłoszone przez uczennicę szkoły i p. Sydora. Odśpiewaniem "Roty" zakończyła się ta podniosła uroczystość.

Em-te.

Wystawa prac kobiecych.

Wystawa prac kobiecych orzą. dzona 16.II. b. r. w sali "Ochronki" z wielkim smakiem i korzyścią dla zwiedzających - przez pp. Grzybkową. Guniową, Romanowką i Z: Gracównę wykazała niecodzienne zdolności i szeroką skalę pomysłów bardzo subtelnych i dowcipnych u wykonawczyń. Życzyć należy, by podobne imprezy częściej urządzano, i by w ten sposób zachęcić nadobną płeć do rodzajowych a tak miłych zajęć domowych.

Em-te.

Poświęcenie lokalu Oddziału „Strzelca" w Brzeszczach.

Dnia 23. lutego b. r. Oddział Związku Strzeleckiego w Brzeszczach obchodził uroczystość poświęcenia świetlicy, darowanej przez Dyrekcję Państw. Kopalni w Brzeszczach. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą św. w miejscowym kościele, poczem aktu poświęcenia świetlicy dokonał ks. F. Zbaniuszek.

Do zgromadzonych w lokalu przemówił p. Plaskura, podkreślając znaczenie uzyskanej świetlicy dla dalszego rozwoju Oddziału, następnie przemawiał ks. T. Zbaniuszek, życząc by praca Oddziału gruntowała się na fundamencie etyki i prawdziwej wiary katolickiej. Nadto przemówił jeszcze Komendant Okręgowy Zw. Strzel. z Krakowa rotmistrz Naimski.

Po południu odbyła się zabawa towarzyska w miłym nastroju.

(Em-te).

Walne Zgromadzenie Koła T. S. L. w Brzeszczach.

Dnia 23 lutego b. r. odbyło się Walne Zgr. Koła T.S.L. w Brzeszczach, które w sprawozdaniach swych wykazało olbrzymią aktywność i rozrost poszczególnych sekcji, jak oświatowej, scenicznej, kinowej, bibljotekarskiej (2.000 tomów), ochroniarskiej (2 ochronki) szkoły dokształcającej i t. d. Dokonano wyboru nowego Zarządu w następ. składzie: prezes p. inż. Kulejewski, zast. p. Karol Jazienicki, kier. szkoły powsz., sekr. p. inż. Gąsiorowski, skarbnik p. Rucki, członkowie p. Grzybkowa, p. Olszanecka, naucz. p. Sidor, p. T. Milusiński, nauczycieli p. Zielina, p. Dr. Manaczyński, p. Malinowski.

KRONIKA

Doroczne Walne Zgromadzenie T.S.G. „Sokół”

- odbyło się przy b. licznym udziałe druhów w dniu 16. II. b. r., na którem wybrano nowy zarząd z p. dr. Manaczyńskim jeko prezesem, p. Kajzarem, vice-pr., p. T. Mitusińskim naczelnikiem, p Magjerą vice-nacz., p. Chebdą sekr. p. Woźniakiem gospodarzem i p. Gracówną skarbn.

Układ personalny Zarządu każe rokować nadzieje, że praca Gniazda wyda pożądane owoce.

em-te.

Egzamin czeladniczy.

Dnia 22 lutego b. r. odbył się w Oświęcimiu egzamin czeladniczy pod przewodnictwem p. Dyrektora szkoły Józefa Skarbka - następujących kandydatów (tek) przypuszczonych przez Wojew. w Krakowie do egzaminu czeladniczego: Handzlikówny Marty z Brzezinki, Bałczego Stanisława, pomocnika krawieckiego z Zatora, Rudka Władysława pomocnika krawieckiego z Oświęcima - Baraków, Czopka Antoniego, pomocnika ślusarskiego z Gorzowa i Stachury Tomasza, pomocnika ślusarskiego z Monowic. Budek Władysław złożył egzamin z postępem bardzo dobrym a reszta z postępem dobrym.

(s).

Wizytacja szkół powszechnych.

Od dnia 20-go lutego b. r. rozpoczął p. Dreziński, wizytator szkół powszechnych tutejszego okręgu wizytację szkół w naszym powiecie.

Po szkołach 7 kl. w mieście (7 kl. im. kr Jadwigi i 7 kl. im Łukasza Górnickiego) towarzyszył p. wizytatorowi p. Jan Masłowski, inspektor szkolny tutejszego powiatu.

(j)

(h) Zabawa „Ogniska" w Zatorze.

„Ognisko" Z. P. N. S. P. urządziło w Zatorze zabawę karnawałową. Cała impreza spoczywała w dzielnych rękach prezesa, p. Władysława Wichmana.

(m) Co za droga na stację?

Obywatele z Brzezinki zapytują tą drogą Wydział powiatowy i gminę w Oświęcimiu, co będzie z drogą prywatną na gruntach Landaua, która wychodzi przez ulicę Górnickiego na Legjonów, bo podczas naprawy gościńca od stacji do miasta dorożkarze z miasta zepsuli tak, że dla pieszych przedstawia dziki zakątek „błot pińskich". Trzeba jakoś zaradzić.

Zabawa T. S. „Czarni”

W niedzielę, t. j. 2 marca odbyła się w hotelu „Herz" zabawa Tow. Sport. „Czarni".

Do czego prowadzi wódka?

Z Poręby Wielkiej donoszą: W czasie zabawy w Porębie Wielkiej, podnieceni alkoholem Klemens Borowczak i Wiktor Jaronim wszczęli między sobą bójkę, w czasie której Borowczak skaleczył Jaronima nożem w lewą rękę. Jaronim zaś uderzył Borowczaka blachą od pieca w głowę.

Policja zapobiegła dalszej awanturze.

Co zrobi głupota ludzka - z porządnego łajdaka.

Wstyd takim młodzieńcom, co „blachą od pieca" potrafią bronić honor swojej wioski! Alkohol jest wrogiem naszego ludu. Należy już przystąpić do propagandy trzeźwości.

Nowy Zarząd T.S. „Unja”.

Dnia 9. II. został wybrany nowy Zarząd T. S. „Unja" w następującym składzie: p. Stanisław Macek, prezes, p. Karol Macek, wiceprezes., p. Promny-Madecki, sekretarz, p. Franciszek Porębski, skarbnik. Do Wydziału weszli: pp. Prochownik Karol, Józefa Razowska, Tadeusz Gajewski, Tadeusz Porębski, , Komisja rewizyjna: Jan Macek, przewodniczący i pp. Ciećkiewicz i Prochownik, jako czkonkowie. Sąd polubowny tworzą: Ks. dr. Skarbek, p. Inż. Samołyk i p. Rudolf. Halaburda.

Wystawa Rzemieślnicza w Oświęcimiu.

Od 16 marca b. r. odbędzie się w Zakładzie XX. Salezjanów Okręgowa Wystawa Rzemieślnicza, którą warto odwiedzić.

Zjazd Potomków Batorego.

Dnia 2 marca odbył się w Oświęcimiu w apartamentach Państwa Maksayów, właścicieli „RECORDU" wielki zjazd Węgrów z całej Polski.

Redakcja Głosu Ziemi Oświęcimskiej śle wszystkim Węgrom braterskie słowa pozdrowienia, bo wiążą nas Polaków, historyczne więzy przyjaźni. Eljen Magyarorszag!

Posiedzenie Pow. Kom. W. F. i P. W.

Pod przewodnictwem energicznego i znanego działacza narodowego na polu wychowania fizycznego, p. Starosty Zarzeckiego, odbyto się dnia 28 lutego b. r. posiedzenie Wydziału P. W., na którem wybrane sekcję: finansowo-gospodarczą z p. Malikiem na czele, społeczno-propagandową z Ks. Dyr. Balawajderem i wychowania fizycznego i przysp. wojsk. z Neumayerem.

Nadto omówiono sprawy zapomóg i regulaminu Wojew. dla Powiatowych Komitetów.

Posiedzenie odbyło się w sali przyjęć Starostwa.

Nadmienić należy, że dopiero za p. Starosty Zarzeckiego sprawa wych. fizycz. naprawdę ruszyła z miejsca w naszym powiecie.

Kochać Polskę - to czyn i ten czyn jest!

Walne Zebranie Koła Zw. Obrony Kresów Zachodnich w Oświęcimiu.

W niedzielę, dniu 23 lutego b. r. odbyło się w sali Magistratu m. Oświęcimia Walne Zebranie członków Zw. Obr. Kresów Zachodnich, które to Koło podczas plebiscytu na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim odegrało wielką rolę. Po zagajeniu zebrania przez p., Romana Mayzla, burmistrza, prezesa Koła, zabrał głos p. dr. Żyła, delegat Okr. Zw. Obr. Kresów Zachodnich w Krakowie, który w swoim referacie skreślił zadania i cele Związku oraz wskazał na destrukcyjną robotę Volksbundu i Deutschtumsbundu w Polsce.

Na wniosek p. Al. Orłowskiego wybrano komisję z 5-ciu członków, która wybierze Zarząd i rozpocznie swoją działalność w powiecie. Do Komisji wybrano: p. Romana Mayzla, burmistrza, p. Jana Masłowskiego, inspektora szkoln., p. Irenę Zarzecką i p. Blumenstocka, naczelnika stacji. Na członków wpisało się ponad 30 osób.

Jest to na terenie miasta 40 organizacja.

Dzień propagandy idei „Strzelca”.

23 lutego br. odbył się na terenie miasta Oświęcimia „Dzień Propagandy Idei „Strzelca". Protektorat nad całym Województwem objęli w tym dniu p. Wojewoda dr. Kwaśniewski i p. generał Wróblewski.

Nowy lokal T. U. R.

Organizacja młodzieży TUR wyprowadziła się z lokalu Z. Z. K. do Domu Robotniczego w Brzezince. Dom wybudował p. Wysogląd, z pomocą (czynsz zgóry w wysokości coś 5000 zł.) od Z.Z.K., gdzie są osobne pokoje do zebrań i duża sala na przedstawienia i zabawy. Cieszymy, się bo to jest czyn wielki.

P. Jan Macek

redaktor naczelny Głosu Ziemi Oświęcimskiej na Walnem Zebraniu T. S. „Unia" w Oświęcimiu został mianowany członkiem honorowym za długoletnią pracę nad rozwojem Towarzystwa.

Nagła śmierć.

Dnia 21 lutego b. r. umarł na wybuch krwi Stanisław Littner, kupiec z Oświęcimia. Ś. p. Littner wracał z Broszkowic, gdzie załatwiał sprawunki handlowe i w drodze obaliła go niemiłosierna śmierć, która nie wybiera. Nieboszczyk był przechrztą, wobec czego nikt z tutejszych jego krewnych żydów nie poczuwał się do obowiązku nim się zaopiekować.

Akumen - chrześcijanin... trudno.

Jednak miłość jest dobrotliwa, nie nadyma się, nie wyrzeka się i każe kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Niech spoczywa w spokoju i w Bogu!

Kontrola bezrobotnych.

W związku z poważną liczbą bezrobotnych, otrzymujących zasiłki, organa centralne Funduszu Bezrobocia, postanowiły przeprowadzić doraźne kontrole uprawnień bezrobotnych do korzystania ze świadczeń z Funduszu Bezrobocia. Kontrole te przeprowadzane będą pod kierunkiem specjalnych delegatów Dyrekcji Funduszu Bezrobocia na terenie całego Państwa, zarówno w zakładach pracy, jak i w miejscach zamieszkania bezrobotnych.

O ileby zostały ustalone wypadki nieprawnego pobierania świadczeń przez bezrobotnych, względnie wystawiania fałszywych zaświadczeń o pracy, winni pociągani będą niezwłocznie do odpowiedzialności sądowej.