"Lepsze sto druhów niźli sto rubli w kalecie" (rosyjskie)
Gości on-line: 23    
 
  19 października 2017 - wschód: 7:10, zachód: 17:44
  Imieniny obchodzą: Piotr, Michał, Ziemowit
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli Galicyjska autonomia - 1873

13.12.2008

 

 

Kalendarium oświęcimskich wydarzeń z roku 1873 na podstawie zapisków w Księdze uchwał Rady gminnej prowadzonej przez Józefa Palczewskiego od 1866 r.:

2.II. W Łazach znajdowała się karczma zwana "Owsianką". Gmina Oświęcim często upominała się o zapłatę dzierżawy za karczmę i propinację. Po pożarze karczmy jej kolejnym dzierżawcą został Jakub Haberfeld, który zobowiązał się odbudować zniszczone budynki.

W dniach 11, 12 i 13.III. odbywały się wybory do Rady Miejskiej, które nie zostały zatwierdzone przez starostwo. Ponowne wybory odbyły się w lipcu. Burmistrzem miasta został dr Karol Nowogrodzki, a jego zastępcą Juliusz Haberfeld.

7.IV. CK Komenda Wojskowa w Krakowie poleciła władzom miejskim przygotowanie pomieszczeń na zakwaterowanie batalionu wojska na terenie Oświęcimia.

4.VIII. W związku z pojawieniem się w Galicji epidemii cholery zorganizowano w mieście komisję sanitarną, która miała dbać o utrzymanie czystości. Mieszkańcy musieli codziennie zamiatać ulice i dwa razy w ciągu dnia polewać wodą chodniki. Ze względów sanitarnych postanowiono z terenu miasta usunąć rzezalnię do bicia bydła i opracować projekt wystawienia nowej. Zawarto kontrakt z Berkiem Rachmanem w sprawie odstąpienia domu w Nowym Rynku na szpital w razie pojawienia się cholery. O tym, że w mieście były przypadki zachorowań na. cholerę, świadczą zapisy z księgi kasowej stwierdzające wypłatę honorariów dla lekarzy Romana Nowaka oraz Jana Konna za "mozoły przy leczeniu chorych podczas cholery".

18.VIII. Rada gminna zdecydowała, by uczniowie z miasta oraz z okolicy stacji kolei żelaznej bez różnicy wyznania byli nadal zwolnieni od płacenia czesnego. Tylko dzieci z „obcych gmin" musiały płacić za naukę.

Budowę nowego gmachu szkolnego zakończono na inaugurację nauki w roku szkolnym 1873/4. Zajęcia rozpoczęto z opóźnieniem ze względu na grasującą cholerę. W tym roku dzięki staraniom burmistrza dr K. Nowogrodzkiego otwarto trzyklasową szkołę żeńską, która rozpoczęła swą działalność na parterze nowego gmachu. Zatrudniono w niej trzy nauczycielki: Ludwikę Lullę, Janę Bochotnicką i Eleonorę Zagórską. Do „szkoły panieńskiej" zapisanych było 168 uczennic, a uczęszczało do końca 154. Kierownictwo szkoły powierzono dyrektorowi szkoły męskiej Alfredowi Munkowi.

21.XI. Starostwo bialskie poleciło ojcom miasta przygotować uroczystości w celu uczczenia 25. rocznicy wstąpienia na tron jego cesarskiej mości Franciszka Józefa. Zapadła uchwala, aby w dniu 2.XII.1873 r. "iluminacja miasta nastąpiła i nabożeństwa solennie w kościele i synagodze żydowskiej odprawiono, podczas których (...) ma być z armatek miejskich strzelanie (...) w ten dzień uroczysty mają być dzieci szkolne od nauki zwolnione".

Dzięki uprzejmości Jana Ptaszkowskiego i Włodzimierza Liszki