"Lepsze sto druhów niźli sto rubli w kalecie" (rosyjskie)
Gości on-line: 26    
 
  19 października 2017 - wschód: 7:10, zachód: 17:44
  Imieniny obchodzą: Piotr, Michał, Ziemowit
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli Galicyjska autonomia - 1874

22.12.2008

 

 

Kalendarium oświęcimskich wydarzeń z roku 1874 na podstawie zapisków w Księdze uchwał Rady gminnej prowadzonej przez Józefa Palczewskiego od 1866 r.:

24.I. Wprowadzono podatki od zakupu wina na "niezbędne wydatki z powodu rozszerzenia się szkoły męskiej, na których pokrycie dochody gminy nie wystarczają".

18.II. W drodze powrotnej z Petersburga cesarz Franciszek Józef przejeżdżał między innymi przez Oświęcim. Na tę okazję zakupiono w Bielsku "sztuczne ognie i rakiety" za 100 zł i urządzono iluminację zamku i wzgórza klasztornego. Strzelano również z armatek miejskich. Świadczy o tym prośba Jana Ćwiklickiego do Rady Gminnej o udzielenie mu wsparcia "z powodu dotknięcia go wypadkiem przez eksplozję prochu podczas strzelania z armatek w czasie przejazdu Najjaśniejszego Pana". Poszkodowany otrzymał rekompensatę w wysokości 10 złr.

8.V. Władze miasta postanowiły zaciągnąć pożyczkę w wysokości 20 tys. złr w Banku Lwowskim, między innymi na budowę magistratu, zakup gruntów od mieszkańców Brzezinki na budowę nowej drogi do pędzenia wołów z dworca kolei wprost na plac wołowy oraz rozszerzenie targowiska.

8.VI. Burmistrz miasta "wniósł potrzebę zreperowania spróchniałego i upadnięciem grożącego krzyża na starym cmentarzu".

5.VII. Ulewne deszcze, które przeszły nad Oświęcimiem spowodowały znaczne szkody. Woda zniszczyła kanał przy ulicy Szpitalnej.

16.VII. Dzierżawcami rybołówstwa miejskiego na 3 lata zostali Mojżesz i Ozyar Schmeltzowie. Prawo polowania na gruntach miejskich wydzierżawił Mera i jego wspólnicy Karol Mira i Józef Śmieszek, dochód z miar i wag Izrael Gruberg, dochód z targowiska Izaak Landesdorf, dochód za dostarczenie nafty dla oświetlenia miasta Haszka Emmach. Nowym dzierżawcą dóbr miejskich w Pławach na lat 9 został Jan Halaburda.

18.VIII. Utworzono „Stowarzyszenie Straży Ochotniczej Ogniowej w Oświęcimiu". Pierwszym prezesem stowarzyszenia, które przystąpiło do związku towarzystw ochotniczych straży we Lwowie został dr praw Gustaw Nowak, a komendantem kancelista gminy Ferdynand Biale. W skład zarządu wchodzili obywatele wyznania chrześcijańskiego i mojżeszowego. Gmina przyznała ochotniczej straży 300 złr. na zakup sikawy. Przekazano zarządowi nowo powstałej organizacji „rekwizyty ogniowe", będące własnością gminy miejskiej.

Roczny dochód gminy wynosił 3923 zł reńskich.

Dzięki uprzejmości Jana Ptaszkowskiego i Włodzimierza Liszki