"Głodnego bajkami nie nakarmisz" (rosyjskie)
Gości on-line: 25    
 
  24 października 2017 - wschód: 7:19, zachód: 17:35
  Imieniny obchodzą: Marta, Marcin, Rafał
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli Galicyjska autonomia - 1875

30.12.2008

 

 

Kalendarium oświęcimskich wydarzeń z roku 1875 na podstawie zapisków w Księdze uchwał Rady gminnej prowadzonej przez Józefa Palczewskiego od 1866 r.:

Nareszcie ruszyła sprawa od dawna planowanej budowy magistratu. Nawiązując do dawniejszych postanowień nabyto od Marii Kowalskiej realność pod budowę nowego gmachu urzędowego. Wypowiedziano sądownie wynajmowane przez władze miejskie lokale w budynku Ślebarskich od 1.XI.1875 r.

7.VI. Przeprowadzono licytację, w wyniku której inżynier budowniczy Emanuel Rost z Bielska został przedsiębiorcą budowy oświęcimskiego magistratu. Licytant zaoferował tutejszej gminie kwotę 9739 złr. (przeciw cenie wywoławczej 11150 złr.).

16.V. Posiedzenie rady gminnej miało wyjątkowo burzliwy przebieg. Doszło do kłótni między radnym Kozesznikiem a burmistrzem K. Nowogrodzkim. Przyczyną ostrej wymiany zdań były sprawy związane z zatwierdzeniem rocznego rachunku kasy miejskiej za rok 1874. Niepokorny radny za „obrazę burmistrza i radnych" został wydalony z sali przez miejskiego policjanta.

Mieszkańcy Zasola mogli paść trzodę i gęsi no pastwisku miejskim za specjalnym zezwoleniem. Obowiązani byli wpłacać do kasy miejskiej po 5 centów od 1 gęsi i 10 centów od sztuki bydła. Za nieprawny wypas trzody groziły kary porządkowe.

Lipiec był okresem, kiedy prowadzono reperacje w szkołach, bielono lokale, myto podłogi, reperowano okna i ławki szkolne. Na brzegach Soły robiono płotki, bito nowe tamy. Reperowano stale studnie miejskie, na Rynku, na Placu Szpitalnym i na Nowym Rynku.

IX. Na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Galicyjski szkoła w Oświęcimiu została przekształcona na czteroklasową męską pod kierownictwem Alfreda Munka i czteroklasową żeńską pod kierownictwem Ludwiny Lulli. (Obecna Szkoła Podstawowa nr 1 kontynuuje tradycje dawnej szkoły żeńskiej, a Szkota Podstawowa nr 2 — szkoły męskiej).

17.IX. Prezydium ck Namiestnictwa we Lwowie rozwiązało reprezentację gminy. Usunięto ze stanowiska burmistrza Karola Nowogrodzkiego m. in. za „samowładnie sobie asygnowaną zaliczkę w kwocie 30 złr." Za podobne nadużycie usunięto asesorów Józefa Palczewskiego i Antoniego Szczerbowskiego. W drodze dyscyplinarnej zwolniono z pracy kancelistę Władysława Palczewskiego. W miejsce tych, którzy „dopuścili się uchybień ze szkodą interesu miasta" powołano tymczasowy Zarząd Miejski w Oświęcimiu, w skład którego pod przewodnictwem ck komisarza powiatowego Stanisława Rewakowicza pełniącego funkcję naczelnika gminy w imieniu rządu, weszli następujący mieszkańcy: Józef Śmieszek (jako zastępca nacz.), Jędrzej Radwański, Antoni Gaweł, Jan Schneider, dr Julian Łucki, Jan Grzesicki, Jan Stankiewicz, Jan Wójcik, Dawid Kupperman, Wincenty Oczko, L. Hormung. Ten komisaryczny zarząd zabrał się energicznie do usuwania wielu nieprawidłowości w działalności gminy. Na przykład od lat był praktykowany zwyczaj, że urzędnicy i słudzy pobierali ze sklepów materiały kancelaryjne na koszt gminy. Działo się to bez żadnej kontroli.

6.X. W mieście od godz. 10 wieczorem obowiązywała godzina policyjna. Leizar Harmurg, dzierżawca tzw. „hotelu Neumana"; złożył prośbę do władz miasta o pozwolenie na otwarcie szynkowni hotelowej do północy. Prośbę uwzględniona „ze względu na nieposzlakowane życie proszącego i z uwagi na to, że w całym Oświęcimiu tylko jeden hotel istnieje", do którego zamiejscowi kupcy często przyjeżdżają nocą.

13.X. Dyrekcja Kolei Północnej przysłała gminie rachunek kosztów połączenia nowej drogi wołowej z dworcem. Radni nie przyjęli go twierdząc, że urządzenie stacji wołowej (na terenie Brzezinki) leży nie tylko w interesie miasta, ale i kolei, a Oświęcim na zbudowanie nowej. stacji dla wołów kupieckich poniósł już wiele wydatków.

Dzięki uprzejmości Jana Ptaszkowskiego i Włodzimierza Liszki