"Lepsze sto druhów niźli sto rubli w kalecie" (rosyjskie)
Gości on-line: 28    
 
  19 października 2017 - wschód: 7:10, zachód: 17:44
  Imieniny obchodzą: Piotr, Michał, Ziemowit
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli Świat ptaków z Auschwitz

22.02.2009

 

 

Fakt, że Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało objęte programem ochrony przyrody "Natura 2000" pozornie wydaje się być kuriozalnym i ośmieszającym Polskę pomysłem. Muzeum - jak można przeczytać w licznych informacjach prasowych - wystosowało zdecydowane pismo do Ministra Środowiska z usilną prośbą o anulowanie tego wpisu.

W rzeczywistości to, że tereny dawnego KL Auschwitz II - Birkenau, położone najbliżej starorzeczy Wisły, znalazły się pod szczególnym ekologicznym parasolem, może mieć w dużej mierze uzasadnienie, chociaż na tych terenach w czasie istnienia obozu były najpierw masowe groby osób mordowanych cyklonem B, następnie olbrzymie stosy spaleniskowe i dziś jest to teren kryjący popioły dziesiątków tysięcy ludzi.

Unikalną florą i fauną na tym terenie interesował się w niecodziennych okolicznościach, niemiecki ornitolog Günther Niethammer, który po uzyskaniu doktoratu w Niemczech hitlerowskich w 1933 r., pracował w muzeach przyrodniczych w Berlinie, Bonn i Wiedniu. Napisał wtedy podręcznika niemieckiego ornitologia, która składał się z trzech tomów.

W 1937 r. wstąpił on do SS, a w trzy lata później, już w czasie wojny, rozpoczął służbę wartowniczą w esesmańskiej załodze KL Auschwitz. Równocześnie komendant obozu Rudolf Höss wyraził zgodę, aby zajmował się badaniami ornitologicznym w pobliżu obozu.

Wkrótce, ten esesman z Auschwitz, opublikował opracowanie naukowe, zatytułowane "Uwagi na temat ptaków Auschwitz”, które ukazało się w tomie 52 czasopisma naukowego "Annals of Natural History Museum”, wydawanego przez Muzeum Przyrodnicze w Wiedniu.

Na podstawie tych faktów niemiecki pisarz, Arno Surminski, napisał powieść, zatytułowaną „Świat ptaków z Auschwitz”, natomiast wspomniane opracowanie Günthera Niethamera zachowało się z czasów wojennych i obecnie jest przechowywane w bibliotece Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Po wojnie autor wspomnianej ornitologicznej pracy, liczącej kilkadziesiąt stron, był sądzony w Krakowie ze względu na przynależność do załogi SS w KL Auschwitz. Skazano go na osiem lat, a potem zmniejszono mu wymiar kary do trzech lat więzienia. Po jej odbyciu w polskich więzieniach powrócił do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie podjął na nowo pracę w muzeum w Bonn.

W 1951 r. Günther Niethammer habilitował się, a w sześć lat później został w Bonn mianowany profesorem. Od 1968 r. do 1973 r. był przewodniczącym niemieckiego stowarzyszenia ornitologicznego. Napisał kilkutomowe opracowanie, zatytułowane „Ptaki Europy”.

Od 1971 r. autor tego dzieła mieszkał w Meckenheim-Merl koło Bonn, gdzie zmarł podczas polowania w dniu 14 stycznia 1974 r. na niewydolność serca.

Zupełnie przypadkowo kilka lat temu uzyskałem, odnaleziony na terenie Oświęcimia, album ornitologiczny „Aus Deutschlands Vogevelt”, wydany w Niemczech w 1932 r., z którego pochodzi załączony do tego tekstu rysunek ptaków. Można przypuszczać, że książka ta była kiedyś własnością Günthera Niethamera i stanowiła dla niego cenną pomoc w prowadzonych przez niego w epoce pieców krematoryjnych badaniach ornitologicznych.

Adam Cyra