"Głodnego bajkami nie nakarmisz" (rosyjskie)
Gości on-line: 25    
 
  24 października 2017 - wschód: 7:19, zachód: 17:35
  Imieniny obchodzą: Marta, Marcin, Rafał
pokaż wszystkie

Spotkania z Klio ... czyli Marian Węglarz (1918-1945)

10.05.2009

 

 

Urodził się 4 grudnia 1918 r. w Głębowicach koło Osieka, gdzie jego rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Do szkoły powszechnej uczęszczał początkowo w Głębowicach, a następnie w Brzeszczach. Po jej ukończeniu podjął dalszą naukę w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1937 r. i w tym samym roku został powołany do odbycia rocznego szkolenia wojskowego dla podchorążych, szkoląc się m.in. w Wadowicach Po jego zakończeniu, nie mogąc znaleźć pracy wyjechał w sierpniu 1939 r. w okolice Lwowa i wstąpił tam do Ochotniczych Hufców Pracy.

Po wybuchu wojny i wkroczeniu 17 września 1939 r. Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Polski został uwięziony w obozie jenieckim dla żołnierzy polskich w Szepietówce, gdzie również umieszczono ludność cywilną. W październiku 1939 r. został wraz z pozostałymi cywilami zwolniony z tego obozu (więzionych tam oficerów wywieziono do obozu w Starobielsku). W dniu 2 listopada tegoż roku wrócił do Głębowic. Do 1942 r. pracował w gospodarstwie rodziców, następnie przeniósł się do pobliskiego Osieka, gdzie początkowo podjął pracę w tamtejszej mleczarni, a następnie w Urzędzie Gminy Osiek, będąc zatrudniony w wydziale do spraw żywienia (Ernährungsamt). Do jego obowiązków należało przygotowywanie i wydawanie kartek żywnościowych. Mieszkając w Osieku wstąpił do działającej na tym terenie organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK i brał udział w akcji niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. Wykorzystując miejsce pracy wykradał kartki żywnościowe, które przekazywał organizacji z przeznaczeniem na zakup żywności dostarczanej potajemnie więźniom. Wiązało się to z ogromnym ryzykiem w przypadku odkrycia tej działalności przez władze niemieckie.

W dniu 10 listopada 1944 r., na skutek donosu konfidenta, gestapo urządziło obławę w Osieku i okolicy, w wyniku której aresztowano kilkadziesiąt osób. Wśród aresztowanych znalazł się również Marian Węglarz. Wraz z innymi ujętymi wówczas osobami przewieziony został do siedziby gestapo w Oświęcimiu. Po okrutnych przesłuchaniach połączonych z torturami wraz z częścią aresztowanych przeprowadzony został do obozu i osadzony w bloku 11 (Blok Śmierci). Przebywał tam do ewakuacji obozu w dniu 18 stycznia 1945 r., a następnie przeszedł w „marszu śmierci” trasę aż do Wodzisławia Śląskiego, skąd wywieziono go pociągiem wraz z innymi więźniami do KL Mauthausen. W obozie tym oznaczony był numerem 119419.

W dniu 24 marca 1945 r. przeniesiono go do podobozu Amstetten, a później do podobozu w Ebensee, gdzie ostatni raz widziano go na trzy dni przed wyzwoleniem. Podobóz ten został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich w dniu 6 maja 1945 r. Marian Węglarz wprawdzie doczekał wolności, ale zmarł z wycieńczenia wkrótce po jej odzyskaniu, mając zaledwie dwadzieścia siedem lat.

Jadwiga Dąbrowska