"Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo" (Ambrose Bierce)
Gości on-line: 15    
 
  29 marca 2017 - wschód: 6:27, zachód: 19:09
  Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
 

KATEGORIA: Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konsytucji 3 maja

Pełniący obowiązki prezydenta miasta Oświęcimia Janusz Chwierut na Placu Kościuszki w Oświęcimiu o godz. 11:00 przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę. Janusz Chwierut w wystąpieniu nawiązał do demokratycznego wysiłku światłych Polaków, którzy w obliczu utraty państwowości usiłowali zreformować słabe i chylące się ku upadkowi państwo. W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe szkół miejskich, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz innych instytucji. fot. Jacek Polak[1]


[1]

Każde zdjęcie umieszczone w galerii pozostaje własnością autora i bez jego zgody nie może być kopiowane, przetwarzane, wykorzystywane, publikowane w Internecie i innych mediach.