"Nie warto mierzyć dymu" (malajskie)
Gości on-line: 26    
 
  22 października 2017 - wschód: 7:15, zachód: 17:39
  Imieniny obchodzą: Halka, Filip, Przybysław
 
Ludzie - ks. Manfred Deselaers
 

"Zawsze chciałem robić coś właściwego na rzecz pokoju."

"W czasie naszych Dni Studyjnych spotkali się razem Polacy, Niemcy i Żydzi. W tej grupie był rabin, który po raz pierwszy przyjechał do Polski, a którego rodzice pochodzą z Polski. Wielu z jego rodziny tu zginęło. Była również Niemka, która pisze doktorat na temat filozofii Edyty Stein i właściwie początkowo nie interesował jej temat Judaizmu ani Auschwitz. Będąc tutaj w obozie zaczęła płakać, bo po raz pierwszy poczuła wstyd, że jest Niemką. Wtedy ten rabin wziął ją w ramiona i zaczął pocieszać przy ruinach krematorium. Tego zdarzenia nie można tłumaczyć teoretycznie, nie można planować. W tym momencie powstała nowa rzeczywistość międzyludzka."

"W Auschwitz nie można zaczynać od dyskusji, ale od milczenia."

"Wierzę i nawet doświadczyłem tego, że tutaj można znaleźć orientację i Boga."

"Jeśli coś organizuję, to mam taką zasadę: każdy o sobie, a nie o innych. Więc nie Żydzi o polskim antysemityzmie, nie Niemcy o tym, co Żydzi robią z Palestyńczykami. Każdy o sobie, a drugiego słucha i otwiera się na niego, jest to bardzo owocne."

"Czasami ta moja praca dużo kosztuje, ale ja tego nie odczuwam jako ofiary, bo w zamian jeszcze więcej otrzymuję. Jest to w pewnym sensie droga miłości, najpiękniejsza ze wszystkich możliwych dróg."


MANFRED DESELAERS jest katolickim księdzem z diecezji Aachen, mieszka w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. W 2000 roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała go tytułem Człowieka Pojednania za wkład w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie.

Manfred Deselaers urodził się w 1955 roku Düsseldorfie. Po maturze, jako ochotnik ruchu Akcja Znaku Pokuty/Służba dla Pokoju przebywał przez 1,5 roku w Izraelu, gdzie pracował z dziećmi fizycznie upośledzonymi. W ramach przygotowania do wyjazdu po raz pierwszy odwiedził Auschwitz. Ten pobyt w Oświęcimiu wywarł na nim ogromne wrażenie. Po powrocie z Izraela studiował teologię w Tubingen i Chicago. Następnie, po święceniach kapłańskich w Aachen w 1983 roku, był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie zaangażował się w prace zarządu Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko - Żydowskiej. W 1989 roku rozpoczął w Polsce swoją służbę na rzecz niemiecko - polskiego pojednania.

W 1996 roku doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie obecnie jest wykładowcą teologii fundamentalnej. Jest autorem książki pt. "Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz" (1996), w której próbuje odpowiedzieć na pytanie: jak zwykły człowiek taki, jak Rudolf Höss mógł się posunąć do tak okrutnej zbrodni (wersja niemiecka książki: "Und Sie hatten nie Gewissensbisse? Die Biografie von Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz, und die Frage nach seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen" (1997)). We wrześniu 2003 roku ukazała się pod jego redakcją książka pt.: "Dialog u progu Auschwitz" - jest to zebranie ważniejszych wykładów, które zostały wygłoszone w czasie Dni Studyjnych "U progu Auschwitz" w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Manfred Deselaers od 1997 roku pracuje w Centrum Dialogu, gdzie jest odpowiedzialny za dział programowy. Na co dzień spotyka się z grupami odwiedzającymi to miejsce, służąc im swoją pomocą i fachową wiedzą.


  Wywiad z ks. Manfredem Deselaersem

  powrót