"Kto żyje bez dyscypliny, ten umiera bez echa" (węgierskie)
Gości on-line: 34    
 
  21 października 2017 - wschód: 7:14, zachód: 17:41
  Imieniny obchodzą: Urszula, Celina, Hilary
pokaż wszystkie

Cudze chwalicie ... czyli Król stawów

24.05.2006

 

 

Karp żyje w wodach słodkich stojących oraz wolno płynących. Zdobywa pokarm przekopując dno zbiorników w poszukiwaniu bezkręgowców. Jego hodowla wymaga płytkich, szybko nagrzewających się stawów o głębokości od o,5 do 3 metrów, gdzie najszybciej przyrasta w wodzie o temperaturze 18 - 29 stopni Celsjusza.

Ryba ta nie jest naszym rodzimym gatunkiem. Pierwotnie występowała ona w zlewni Morza Czarnego, Kaspijskiego, Aralskiego oraz we wschodnich Chinach. Karpia wprowadzono do wód śródlądowych Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, gdzie jest obecnie rybą hodowlaną. Po raz pierwszy karpia udomowiono w Chinach oraz w Dacji w ujściu Dunaju (dzisiejsza Rumunia) najprawdopodobniej w V wieku p.n.e. Pierwsze wzmianki o hodowli karpia na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej pochodzą z XIII wieku. Ośrodek ten od średniowiecza należy do najważniejszych w Polsce. Walory smakowe tutejszego karpia potrafili docenić królowie polscy sprowadzając go przez lata na swoje stoły.

Karp żyjący w naszych wodach występuje w dwóch różnych formach: dzikiej (sazan - przybysz z Dunaju) i udomowionej (karp hodowlany). Sazan ma ciało smukłe, walcowate, całe pokryte grubą, mocną łuską. Karp hodowlany jest zawsze mocno wygrzbiecony, ma zwartą budowę oraz zazwyczaj niewielką ilość łusek. Ze względu na ilość oraz położenie łusek wyróżnia się karpie: pełnołuskie, liniowe, lustrzenie oraz bezłuskie.

W gospodarstwach stawowych prowadzi się "przesadkową" hodowlę karpia, opracowaną w drugiej połowie XIX wieku przez Tomasza Dubisza. Polega ona na "przesadzaniu" wylęgu karpia do wcześniej nawiezionych obornikiem stawów oraz na chowie poszczególnych roczników w oddzielnych zbiornikach.

W tarliskach, czyli płytkich, niewielkich stawach porośniętych trawami, w maju odbywa się tarło karpi. Po kilku dniach wylęg przenosi się do większych stawów, tzw. przesadek pierwszych. Pokarmem "maluchów" karpia są niewielkie zwierzęce organizmy wodne (plankton), które licznie rozwijają się po wcześniejszym nawiezieniu stawów obornikiem. Po 4-6 tygodniach wzrostu ryby zwane "lipcówką" są odławiane i przenoszone do większych stawów - przesadek drugich. Tam pokarmem (oprócz organizmów wodnych) są także, podawane przez rybaków, ziarna zbóż.

W pierwszym roku życia narybek osiąga wagę 30-50 gramów. Później przenosi się go do stawów kroczkowych, w których w drugim roku życia uzyskuje się tzw. kroczki, czyli ryby o ciężarze 150-250 gramów. Stąd następnie trafiają one do stawów towarowych i w trzecim roku życia otrzymuje się rybę przeznaczoną do handlu o wadze ok. 1,5 kg. Z jednego hektara stawu rybacy uzyskują przeciętnie od 500 do 1500 kg ryb towarowych.

Zdjęcia: Mariusz Makuch i Piotr Rymarowicz

Dziękujemy Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (www.fwie.eco.pl) i Towarzystwu na Rzecz Ziemi (www.tnz.most.org.pl) za udostępnienie materiałów.