"Kto żyje bez dyscypliny, ten umiera bez echa" (węgierskie)
Gości on-line: 39    
 
  21 października 2017 - wschód: 7:14, zachód: 17:41
  Imieniny obchodzą: Urszula, Celina, Hilary
pokaż wszystkie

Cudze chwalicie ... czyli Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

19.06.2007

 

 

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał we Francji. Założył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Tuż za nim pojawiły się inne uniwersytety we Francji i innych krajach Europy i świata. Za cel postawiły sobie aktywizację ludzi starszych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku są bardzo popularną formą edukacji oraz zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Oprócz możliwości zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zapewniają pomoc w przystosowaniu się uczestników zajęć do nowych, zmienionych poprzez przejście na emeryturę, czy rentę, warunków życia.

W Polsce pierwsza tego typu placówka powołana została do życia w Warszawie w 1975 roku. Obecnie w Polsce działa blisko 140 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które skupiają ponad 25 tysięcy słuchaczy.

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Działały wówczas w Polsce 22 uczelnie dla seniorów. I rok akademicki został zainaugurowany 4 października 1997 roku wykładem "Trzeci wiek odkryty na nowo" poprowadzonym przez prof. Jacka Wodza. Indeksy odebrało około 100 studentów.

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku finansowany jest przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Od 2006 roku patronat naukowy nad oświęcimską wszechnicą sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.

W czerwcu 2007 roku oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia 167 słuchaczy zainteresowanych samokształceniem, poszerzaniem wiedzy i umiejętności, spędzaniem wolnego czasu w gronie życzliwych ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Swoim słuchaczom proponuje:

  • wykłady z zakresu historii sztuki, nauk społecznych, literatury, muzyki, filmu, historii, geografii, fizyki, wiedzy o religii, profilaktyki zdrowotnej,
  • zajęcia muzyczne w ramach zespołu wokalnego,
  • spotkania grupy tkactwa artystycznego "Osnowa",
  • ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe,
  • zajęcia na basenie,
  • lektorat języka angielskiego,
  • wyjazdy do teatrów, muzeów i galerii,
  • udział w imprezach artystycznych i rekreacyjnych,
  • wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował dwa projekty, które otrzymały granty w konkursie ogłoszonym przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W roku akademickim 2005/2006 odbywał się, m.in. kurs komputerowy oraz zajęcia w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach projektu "Nie taki diabeł straszny...", natomiast w sezonie 2006/2007 prowadzone były warsztaty artystyczne "Odkrywanie siebie przez sztukę".

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu współpracuje, m.in. z Muzeum im. Książąt Czartoryskich w Krakowie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, Stowarzyszeniami: "Szansa" i "Bratnie Serca" w Oświęcimiu.

OCK