"Kto żyje bez dyscypliny, ten umiera bez echa" (węgierskie)
Gości on-line: 39    
 
  21 października 2017 - wschód: 7:14, zachód: 17:41
  Imieniny obchodzą: Urszula, Celina, Hilary
pokaż wszystkie

Cudze chwalicie ... czyli ''Warto być dobrym'' - akcja w ZS nr 1

03.07.2012

 

 

W poniedziałek dnia 25.06.2012 roku zakończyła się prowadzona w Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu akcja "Warto Być Dobrym". Przystąpili do niej uczniowie i uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum, począwszy od klasy 1 SP. To największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży.

Głównym elementem akcji był konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim. Finaliści z poszczególnych klas przystępując do akcji na początku semestru zobowiązali się do wypełnienia zadań w 3 obszarach: ja i bliźni, ja i społeczność, ja i świat.

Każde dziecko, które wypełniło swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI Klubie, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież, mogącą być przykładem dla innych. Zwycięzcą został uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej, który bardzo podziękował za piękną i cenną nagrodę i oświadczył wszystkim zgromadzonym, że postanowił przekazać wylosowaną nagrodę - rower marki Kross o wartości 1000 złotych dla dzieci do Wioski Dziecięcej im. Dr Janusza Korczaka w Rajsku.

Decyzja młodego wolontariusza była wielkim zaskoczeniem oraz radością dla wszystkich zgromadzonych na spotkaniu: Dyrekcji szkoły, wolontariuszy, rodziców oraz koordynatorów akcji w szkole. Dyrekcja szkoły pochwaliła zwycięzcę za tak szlachetny odruch i pogratulowała zwycięstwa. Wolontariusze otrzymali dyplomy i nagrody za wzięcie czynnego udziału w akcji i czynienie dobra dla bliźniego, otoczenia i świata

Kinga Głozak-Zeman,
nauczyciel ZSnr1