"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 37    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Eksperci Bolońscy w OZETach

 
 
 
 
[27.11.2012] Działając w trosce o przyszłość swych uczniów, Powiatowy Zespół Nr 3 nawiązał współpracę z Fundacją Rozwoju Edukacji. W ramach programu Uczenie się przez całe życie 22 listopada 2012r. maturzystom przybliżono temat Polskie uczelnie w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego – nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów.

Wiadomości, dotyczące reformy szkolnictwa wyższego i możliwości studiowania za granicą, przekazali młodzieży Eksperci Bolońscy - dr hab. Marek Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prezentując temat Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? oraz dr hab. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Mobilność i internacjonalizacja studiów. Plusy i minusy studiów za granicą. Z kolei mgr inż. Monika Domańska (Akademia Górniczo Hutnicza) przedstawiła temat Zatrudnialność i rynek pracy. Co pomaga w znalezieniu i utrzymaniu pracy po studiach?

„Moim zdaniem wykłady wzbudziły zainteresowanie i myślę, ze takie spotkania są potrzebne- mówi Rafał Malik, uczeń klasy maturalnej powiatowej Trójki –Wielu z nas ma problem z wyborem ścieżki, dającej perspektywy i rozwój”.

„Ogólnie spotkanie było interesujące, najciekawszy wykład wygłosiła pani Domańska, co nie zmienia faktu, ze pozostałe były równie potrzebne” – dodaje Rafał Czerwienka.
Dzisiejszy model studiowania różni się od tego, który dominował kilka czy kilkanaście lat temu. Wiąże się to nie tylko z przemianami, jakie dokonują się w Polsce, ale również stanowi efekt reformowania szkolnictwa wyższego w Europie, zwanego Procesem Bolońskim. Kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim są zobowiązane do wprowadzenia systemu przejrzystych i porównywalnych stopni, powszechnego stosowania systemu punktów kredytowych ECTS oraz przyjęcia systemu kształcenia opartego na dwóch-trzech poziomach kształcenia.

Zespół Ekspertów Bolońskich przygotowuje i uczestniczy w licznych seminariach i konferencjach, adresowanych do środowiska akademickiego, a także do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania prowadzone przez Ekspertów mają przybliżyć ideę oraz narzędzia Procesu Bolońskiego, czyli pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości akademickiej, którą kształtują wprowadzane reformy. Więcej informacji oraz prezentacje ze spotkania: http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: