"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 35    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Rekultywacja zbiornika odpadów po zakładach Górka w Trzebini

 
 
 
 
[13.04.2013] W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 11 kwietnia 2013 r. podpisano umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach Górka w Trzebini.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotyczy on Priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w ramach działania: 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Umowa została zawarta pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a firmami: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym VIG Sp. z o.o (lider konsorcjum) oraz Investeko S.A. (partner).

Zawarty kontrakt związany jest z realizacją przez pełniącego rolę Beneficjenta projektu Wojewodę Małopolskiego inwestycji polegającej na rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach Górka w Trzebini. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Spójności.

Były właściciel nieruchomości ukrył w niecce dawnego kamieniołomu Górka odpady stałe pochodzące z produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt tych odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków. Charakteryzują się one wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Trzy podstawowe cele projektu:
1. Trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.
2. Doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do standardu jakości ziemi określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.
3. Wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego teren zieleni izolacyjnej częściowo urządzonej.

Projekt w całości zostanie zrealizowany do końca 2015 roku za sumę 13 099 500,00 zł brutto.

Monika Frenkiel
Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego

 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy:
Wpisał: mieszkaniec Data wpisu: 07-05-2013
Treść: Kiedy zrobią porządek z "zapachami" w Oświęcimiu? Co jakiś czas ze wschodu wiaterek przynosi opary jakiś chemikaliów.