"Największe zło to tolerować krzywdę" (Platon)
Gości on-line: 20    
 
  23 listopada 2017 - wschód: 8:08, zachód: 16:50
  Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens


wszystkie aktualności

Strategia Rozwoju Polski Południowej przyjęta przez rząd

 
 
 
 
[09.01.2014] 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. To pierwsza strategia makroregionalna przyjęta przez rząd, która została przygotowana z inicjatywy i przy aktywnym współudziale województw. Jest to dokument, opracowany wspólnie przez samorządy Małopolski i Śląska, określający możliwości współpracy i strategię rozwoju obu regionów do 2020 roku. Województwa zamierzają postawić m.in. na rozwój kapitału intelektualnego, nauki i badań, turystyki, kultury. Na liście priorytetów współpracy znalazły się także: infrastruktura (w tym transport i działania przeciwpowodziowe), ochrona środowiska.

Prace nad wspólną strategią dla województw małopolskiego i śląskiego zostały zainicjowane w maju 2011 r. podpisaniem porozumienia pomiędzy zarządami obu regionów. Ukoronowaniem trwających niemal dwa lata prac była wspólna sesja Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego na Wawelu (5 kwietnia 2013 r.), podczas której przyjęty został dokument pod nazwą Strategia dla Rozwoju Polski w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020.

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt strategii ponadregionalnej opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. W związku z tym, władze obu regionów przekazały Strategię wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbiecie Bieńkowskiej, z prośbą o podjęcie działań prowadzących do przyjęcia tego dokumentu przez Radę Ministrów.

Po trwających ponad pół roku pracach Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 została przyjęta przez rząd 8 stycznia 2014 r. Dokument ten powstał na bazie Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020, przyjętej przez Sejmiki Województw Małopolskiego i Śląskiego.

Strategia identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki interwencji umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy. Konsekwencją wspólnych inicjatyw podejmowanych przez oba województwa oraz rząd będzie kreowanie Polski Południowej jako nowoczesnego i atrakcyjnego obszaru w Europie. W tym kontekście nadmienić należy, iż w przyjętej w dniu dzisiejszym przez rząd Umowie Partnerstwa zapisano, iż w krajowych programach operacyjnych wprowadzone zostaną preferencje w kryteriach wyboru dla projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym wynikających ze strategii ponadregionalnych. Podobne preferencje zostaną zastosowane w regionalnych programach operacyjnych obu województw.

Strategia koncentruje się na wspólnych działaniach w ramach obszarów obejmujących: współdziałanie metropolii, podwyższanie konkurencyjności gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego oraz promocję Polski Południowej. Realizacja celów zapisanych w tym dokumencie przyczyniać się będzie m.in. do poprawy dostępności komunikacyjnej obu województw, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, rozwoju systemów komunikacyjno-transportowych, kreowania specjalności gospodarczych Polski Południowej oraz rozwoju sieci współpracy przedsiębiorstw.
Albert Bartosz
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy:
Wpisał: uff Data wpisu: 18-01-2014
Treść: Co za bełkot. Nic z tego nie rozumiem.