"Największe zło to tolerować krzywdę" (Platon)
Gości on-line: 23    
 
  23 listopada 2017 - wschód: 8:08, zachód: 16:50
  Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens


wszystkie aktualności

Małopolska kolejny dzień walczy z powodzią

 
 
 
 
[18.05.2010] Podtopienia występują praktycznie na wszystkich gminach i powiatach na terenie Województwa Małopolskiego. Alarm powodziowy ogłoszony został na terenie 80 gmin. Do wtorku, 18 maja, (godz. 7:00) wydano ponad 370 tys. sztuk worków na piasek. Cały personel techniczny Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych bierze udział w akcji przeciwpowodziowej.

Intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Województwo Małopolskiego w dniach 15 – 17 maja spowodowały katastrofalne przepływy wód, których wynikiem są awarie obiektów hydrotechnicznych (rozmyte wały przeciwpowodziowe) oraz liczne podtopienia zabudowań gospodarczych i infrastruktury technicznej (drogi). Doszło do przerwania lub uszkodzenia obwałowań na siedmiu odcinkach:

- Rzeka Uszwica w miejsc. Szczurowa, Gmina Szczurowa, powiat brzeski

- Rzeka Stradomka w miejsc. Łapanów, Gmina Łapanów, powiat bocheński

- Rzeka Skawinka w miejsc. Radziszów, Gmina Skawina, powiat krakowski

- Potok Dankówka w miejsc. Jawiszowice, Gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski

- Rzeka Upust w miejsc. Zabrnie, Gmina Szczucin, powiat dąbrowski

- Rzeka Ulga w miejsc. Rzezawa, Gmina Rzezawa, powiat bocheński

- Potok Zygodówka w miejsc. Woźniki, Gmina Tomice, powiat wadowicki

- Rzeka Wisła w miejsc. Piotrowice, Gmina Koszyce, powiat proszowicki

W wyniku podtopienia spowodowanego przerwaniem wału w dalszym ciągu nie działa przepompownia melioracyjna w Jawiszowicach. Następuje bardzo duży napływ wody na przepompownie w Niedarach gmina Drwinia powiat bocheński oraz Wola Rogowska gmina Wietrzychowice powiat tarnowski.

W chwili obecnej podtopienia występują praktycznie na wszystkich gminach i powiatach na terenie Województwa Małopolskiego. Podtopione są zabudowania mieszkalne i gospodarcze jak i obiekty infrastruktury technicznej (drogi, mosty, kanalizacja). Obecnie alarm powodziowy ogłoszony został na terenie 80 gmin. W dalszym ciągu trwają całodobowe dyżury pracowników funkcyjnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wydano ponad 370 tys. szt. worków na piasek. Cały personel techniczny MZMiUW bierze udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dyspozycji magazynowej pozostaje jeszcze około 650 tys. worków oraz 4 szt. pompy typu CALPEDA oraz 1 szt. Łukopompa. Zgodnie z ustaleniami do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znajduje się 66 szt. łodzi ratunkowych (2 szt. zabezpieczono do dyspozycji Gminy Bochnia).

Z uwagi na sytuację powodziową na terenie powiatu brzeskiego, na przepompownię w miejscowości Kwików został dostarczony agregat prądotwórczy dużej mocy jako zapasowe źródło zasilania energetycznego. Dodatkowo skierowano 2 szt. agregatów pompowych z Państwowej Straży Pożarnej na przepompownie Zabrnie II w celu dodatkowego zwiększenia wydajności pompowni. Ponadto na przepompownie Natków skierowano brygadę 20 strażaków wraz z rękawami przeciwpowodziowymi w celu ochrony tego obiektu. W nocy z dnia 17 na 18 maja zakończono montaż ścianek mobilnego systemu przeciwpowodziowego na lewym i prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w rejonie Starego Miasta w Krakowie.

Działania podjęte przez MZMiUW w Krakowie:

1. W dniu 14 maja wprowadzono dyżury telefoniczne pracowników funkcyjnych.

2. W dniu 16 maja rano uruchomiono całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych obowiązujące do odwołania. Na bieżąco wydawany jest sprzęt i materiały (głównie agregaty pompowe i worki na piasek) ze wszystkich magazynów.

3. Do godz. 9:00 17 maja wydano ponad 140 tys. szt. worków na piasek i 15 pomp o dużej wydajności. Cały personel techniczny MZMiUW bierze udział w akcji przeciwpowodziowej. W dyspozycji magazynowej pozostaje jeszcze 880 tys. worków.

4. W dniu 17 maja, z uwagi na istniejące prognozy hydrologiczne, przygotowywano łodzie ratunkowe do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Został również przygotowywany mobilny system przeciwpowodziowy do montażu na wałach przeciwpowodziowych w rejonie Starego Miasta w Krakowie. Z uwagi na sytuację powodziową na terenie powiatu brzeskiego, na przepompownię w miejscowości Kwikowie został dostarczony agregat prądotwórczy dużej mocy jako zapasowe źródło zasilania energetycznego. Ponadto na przepompownie Natków skierowano brygadę 20 strażaków wraz z rękawami przeciwpowodziowymi w celu ochrony tego obiektu. W ciągu dnia wydano kolejne 20 szt. agregatów pompowych dużej wydajności oraz 200 tys. szt. worków.

5. Dokonano rozeznania możliwości szybkiego zakupu dodatkowych worków i stwierdzono, że istnieje taka możliwość z jednodobowym wyprzedzeniem.

Biuro Prasowe - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: