"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 34    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Trudna sytuacja powodziowa w Małopolsce

 
 
 
 
[21.05.2010] Wielodniowe opady i wysokie stany wód małopolskich rzek spowodowały liczne przesiąki w obwałowaniach oraz w śluzach wałowych na terenie całego województwa. Są one na bieżąco zabezpieczane workami z piaskiem przez odpowiednie służby. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wydał do dnia 21 maja ok. 1.389.000 worków na piasek. W dalszym ciągu trwają całodobowe dyżury pracowników funkcyjnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych.

W wyniku powodzi do dnia 21 maja zostały przerwane lub uszkodzone następujące obwałowania:
 • Rzeka Uszwica w Szczurowej - Gmina Szczurowa, powiat brzeski

 • Rzeka Uszwica w rejonie pompowni Kwików - Gmina Szczurowa, powiat brzeski

 • Rzeka Stradomka w Łapanowie - Gmina Łapanów, powiat bocheński

 • Rzeka Skawinka w Radziszowie - Gmina Skawina, powiat krakowski

 • Potok Dankówka w Jawiszowicach - Gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski – wyrwa w prawym wale na długości ok. 30 m, uszkodzony wał na długości
  ok. 100 m

 • Rzeka Upust w Zabrniu - Gmina Szczucin, powiat dąbrowski - w dniu 20 maja nastąpiło rozerwanie zabezpieczenia wyrwy i zalewanie miejscowości Zabrnie

 • Rzeka Ulga w Rzezawie - Gmina Rzezawa, powiat bocheński

 • Potok Zygodówka w Woźnikach - Gmina Tomice, powiat wadowicki

 • Rzeka Wisła w Piotrowicach - Gmina Koszyce, powiat proszowicki

 • Potok Breńka w Podborzu - Gmina Olesno, powiat dąbrowski

 • Rzeka Wisła w Krakowie – Nowa Huta w rejonie ul. Na Zakolu – uszkodzony wał
  kanału portowego, Wojewódzka Baza Przeciwpowodziowa została podtopiona

 • Rzeka Wisła w Kłokoczynie - Gmina Czernichów, powiat krakowski – duża wyrwa w korpusie lewego wału wielkości około 30 m na 2,5 m

 • Rzeka Wisła w Kopance Gmina Skawina powiat krakowski – pęknięcie korpusu prawego wału wzdłuż osi na długości około 30 m

 • Rzeka Wisła w Krakowie - Podgórzu - obsunięcie skarpy w rejonie ul. Promowej w Tyńcu

 • Rzeka Mała Wisła Brzeszczach – obmycie skarpy odpowietrznej oraz wyrwy w prawym wale na długości ok. 250 m

 • Rzeka Mała Wisła w Babicach – osunięcie skarpy odpowietrznej prawego wału na długości ok. 40 m

 • Potok Wieprzówka w Przybradzu, gmina Wieprz – przerwanie prawego wału, zniszczona śluza wałowa

 • Potok Drwinka w Olszynach, gmina Drwinia– przerwanie prawego wału.

Ze względu na długo utrzymujący się wysoki stan wód na rzekach i potokach Województwa Małopolskiego nastąpiły liczne przesiąki w obwałowaniach oraz
w śluzach wałowych na terenie całego województwa. Są one na bieżąco zabezpieczane workami z piaskiem przez odpowiednie służby.

W wyniku podtopienia spowodowanego przerwaniem wału w dalszym ciągu nie działa przepompownia melioracyjna w Jawiszowicach. Ze względu na przerwanie prawego wału rzeki Uszwicy została wyłączone pompownie w Natkowie, Kwikowie oraz Woli Rogowskiej. We wsi Wola Rogowska poziom wody rośnie, zalewana jest kolejna wieś Jadowniki Mokre - trwa ewakuacja ludności i zwierząt. Zagrożone są wały potoku Kisielina, które są monitorowane i doraźnie zabezpieczane. Trudna sytuacja powodziowa utrzymuje się w powiecie bocheńskim (gm. Drwinia) i brzeskim oraz na terenach powiśla dąbrowskiego.

W chwili obecnej podtopienia występują praktycznie na wszystkich gminach i powiatach na terenie Województwa Małopolskiego. Podtopione są zabudowania mieszkalne i gospodarcze jak i obiekty infrastruktury technicznej (drogi, mosty, kanalizacja).

W dalszym ciągu trwają całodobowe dyżury pracowników funkcyjnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wydano około 1.389 tys. szt. worków na piasek. Cały personel techniczny MZMiUW bierze udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dyspozycji magazynowej pozostaje jeszcze około 455 tys. worków oraz 3 szt. pompy typu CALPEDA (1 pompa typu Calpeda zarezerwowana jest do dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie). Zgodnie z ustaleniami do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znajduje się 66 szt. łodzi ratunkowych. W dniu 18 maja wydano 7 szt. łodzi (5 szt. dla Brzeszcz, 2 szt. dla Bochni).

Dodatkowo skierowano agregaty pompowe z Państwowej Straży Pożarnej na przepompownie Zabrnie II oraz Niedary w celu dodatkowego zwiększenia wydajności pompowni. W dniu 18 maja skierowano trzecią pompę w celu zwiększenia wydajności pompowni Zabrnie II. W dniu 20 maja skierowano dodatkowe agregaty pompowe na pompownię w Niedarach (w sumie pracuje 13 pomp strażackich), które przepompowują intensywnie napływającą wodę wzdłuż prawego wału Drwinki z terenu Puszczy Niepołomickiej.

Działania podjęte przez MZMiUW w Krakowie:
 1. W dniu 18 maja wydano 7 szt. łodzi (5 szt. dla Brzeszcz, 2 szt. dla Bochni),

 2. Do dnia 18 maja wydano w sumie ok. 820 tys. worków na piasek (łącznie z nowo zakupionymi w dniu 18 maja) oraz ponad 30 szt. agregatów pompowych dużej wydajności,

 3. W dniu 18 maja dostarczono dodatkowo zakupionych 150 tys. worków celem uzupełnienia zapasów. 50 tyś worków zostało przekazanych na bazę przeciwpowodziową w Bochni, 50 tyś dla straży pożarnej w Krakowie, natomiast pozostałe 50 tys. worków pozostało na bazie przeciwpowodziowej w Krakowie,

 4. W dniu 19 maja dostarczonych zostało 272 tys. worków do Komendy Straży Pożarnej na ul. Zarzecze 106 oraz 30 tys. worków do magazynu w Oświęcimiu oraz 88 tys. sztuk do magazynu w Bochni. Na dzień 20 maja - 200 tys. szt. worków do Komendy Straży Pożarnej na ul. Zarzecze 106,

 5. W dniu 20 maja dostarczonych zostało kolejne 200 tys. worków na piasek, z czego 100 tys. zostało przekazanych na magazyn w Tarnowie, 12 tys. dla brzeskiej straży pożarnej, a 88 tys. na magazyn przeciwpowodziowy w Krakowie.


Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: