"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 33    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

''Certyfikowane kwalifikacje – Nowa szansa''

 
 
 
 
[07.06.2010] Pracujesz i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Weź udział w projekcie "Certyfikowane kwalifikacje - nowa szansa" i skorzystaj ze szkoleń współfinansowanych w 90 procentach przez Unię Europejską.

W ramach projektu odbywają się szkolenia dla operatorów urządzeń technicznych (wózków widłowych, żurawi przeładunkowych – IŻ i IIŻ, suwnic – IS i IIS) i z zakresu obsługi na stacjach LPG (napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG).

Kursy kończą się egzaminami przeprowadzanymi przed komisjami: MGPiPS i Urzędu Dozoru Technicznego (dla operatorów) lub Transportowego Dozoru Technicznego (obsługa na stacjach LPG).

- W szkoleniach mogą wziąć udział osoby pracujące - zatrudnione w województwie małopolskim lub mieszkające na jego terenie - wyjaśnia Paweł Ptak, kierownik projektu. Zajęcia odbywają się po godzinach pracy. Najczęściej w pobliżu firm, w których zatrudnieni są uczestnicy.

Szkolenia dofinansowywane są w 90 procentach z środków unijnych. Co ważne, koszty egzaminu i badań lekarskich wliczone są w koszty projektu. Pozostałą część wnoszą uczestnicy - są to kwoty od 55,00 zł do 90,84 zł - w zależności od rodzaju szkolenia.

Projekt, realizowany w ramach działania Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8. 1. 1., prowadzony jest przez Centrum Szkolenia Zawodowego „Imagine House” z siedzibą z Zgłobicach koło Tarnowa.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne: w siedzibie Centrum w Zgłobicach (ul. Krakowska 21, 33-113 Zgłobice), e-mail: szkolenia@imaginehouse.pl, tel. 14 674-39-16.

Imagine House - Centrum Szkolenia Zawodowego
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: