"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 34    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Pomoc dla przedsiębiorców-powodzian

 
 
 
 
[31.08.2010] Dzięki uregulowaniom prawno-legislacyjnym każdy z przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi będzie mógł skorzystać z pożyczek bezzwrotnych lub zwracanych w części a także pomocy publicznej.

W połowie sierpnia weszły w życie - Ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 roku, ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku oraz Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 148.993.2010).

Dzięki tym decyzjom naszego parlamentu przedsiębiorca, zatrudniający do 50 pracowników będzie mógł zabiegać o pożyczkę w wysokości do 50 tys. zł na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.

W przypadku prawidłowego wykorzystania pożyczki, czyli na cele określone w ustawie, będzie ona w całości umarzana. W przypadku przedsiębiorców, którzy w dniu wystąpienia klęski żywiołowej nie byli ubezpieczeni od jej następstw, umorzenie wyniesie 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Reszta sumy będzie podlegać spłacie, ale bez oprocentowana.

Minister Gospodarki ogłosił 16 sierpnia konkurs, w którym zostaną wyłonione fundusze pożyczkowe, udzielające pożyczek przedsiębiorcom.

W przypadku pomocy publicznej, uzyskiwanej na postawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku (ustawa ta przewiduje pomoc dla przedsiębiorców udzielaną ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przedsiębiorcy zobowiązani są do składania do wojewody małopolskiego za pośrednictwem właściwego urzędu skarbowego oświadczeń, wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy. Po udzielonej pomocy na podstawie tej ustawy przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć oświadczenie do wojewody małopolskiego o uzyskanej pomocy publicznej.
Wszystkie aktualne informacje, dotyczące opisanej pomocy, są dostępne na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: www.muw.pl i www.mg.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: