"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 35    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini

 
 
 
 
[07.04.2011] W dniu 8 kwietnia br. tj. piątek o godz. 10:00 w Dworze Zieleniewskich w Trzebini Marek Sowa podpisze uroczyście umowę MRPO Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych.

Całkowita wartość projektu: 22.339.500,49 zł. Wysokość dotacji: 17.871.600,39 zł (80% kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji projektu: 13.10.2010 r. – 31.08.2013 r.

Dofinansowanie projektu Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini położona będzie w południowej części miasta, bezpośrednio przy stacji kolejowej. Strefa ma obejmować tereny po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych. Powierzchnia jej wynosić będzie 42,4 ha.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące działania:
  1. Budowa i modernizacja dróg w SAG, w tym budowa 859 m dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz modernizacja 419 m dróg klasy dróg dojazdowych.

  2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do SAG, w tym budowa dróg klasy lokalnej o długości 293 m oraz modernizacja 620 m dróg klasy lokalnej i dojazdowej. Łącznie długość dróg budowlanych wynosić będzie 1152 m, a dróg modernizowanych 1039 m. W ramach tych inwestycji realizowana będzie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie dróg.

  3. Budowa infrastruktury technicznej: budowa kanalizacji i oświetlenia przy ul. Dworcowej.

Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującym kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Obecnie istnieje już program funkcjonalno-użytkowy oraz uregulowany status prawny gruntu. Przeprowadzenie postępowań zamówienia publicznego na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji (odpowiedzialnego za kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz robót budowlanych na cały zakres projektu) oraz zawarcie z nim umowy planowane jest na okres od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. Wykonanie prac projektowych wraz z robotami budowlanymi przewiduje się w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r., w tym roboty budowlane rozpoczną się 30 grudnia 2011 r.

W wyniku realizacji projektu powstanie w pełni uzbrojona SAG wraz z odpowiednim układem dróg wewnętrznych i dojazdowych. Stworzone będą korzystne warunki do prowadzenia i lokowania nowej działalności gospodarczej. Pozwoli to na szybkie rozmieszczanie inwestycji przy równoczesnym ograniczeniu kosztów dostępu do infrastruktury zewnętrznej Do odbiorców inwestycji należą przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego i usługowego, w tym prowadzący działalność związaną z magazynowaniem i logistyką. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na rozwój społeczno–gospodarczy regionu.

Albert Bartosz - Kierownik Agendy Zamiejscowej w Oświęcimiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: