"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 28    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Nowe wzory dowodów osobistych

 
 
 
 
[27.02.2015] 1 marca 2015 roku wchodzi w życie nowy wzór dowodów osobistych, które nie będą zawierały już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu jego właściciela. Posiadacze ważnych dokumentów nie muszą się jednak obawiać, ponieważ zachowają one ważność do upływu terminu określonego na dowodzie osobistym, nie będzie więc konieczności wymiany wspomnianego dokumentu.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Ujednolicona zostanie natomiast fotografia, która będzie dokładnie taka sama, jak w paszportach. Nowe dowody będą ważne przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Pojawi się także wiele ułatwień dla mieszkańców. Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Fotografia, która dołączona zostanie do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Ułatwienie obejmuje także kwestię utraty dokumentu. Będzie możliwe elektroniczne zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu. Nowe przepisy mają znacznie ułatwić funkcjonowanie mieszkańców./źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych/
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: