"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 23    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

Europol Śląsko-Krakowski - debata

 
 
 
 
[19.04.2012] Debata na temat stworzenia Europolu Śląsko-Krakowskiego będzie jednym z głównych celów warsztatów w ramach prac nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej. Spotkanie z udziałem marszałków obu województw; przedstawicieli: samorządów, przedsiębiorców, uczelni, instytucji i organizacji pozarządowych odbędzie się 20 kwietnia w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Warsztaty będą ostatnią okazją - przed opracowaniem pierwszego projektu Strategii - do przedstawienia partnerom samorządów obu regionów aspiracji i oczekiwań związanych z rozwojem współpracy pomiędzy województwami.

Spotkanie w Tyńcu będzie poświęcone dyskusji na temat wykorzystania potencjału obszarów metropolitalnych obu regionów dla stworzenia silnego - pod względem gospodarczym, naukowym i kulturalnym - Europolu Śląsko-Krakowskiego. Uczestnicy warsztatów będą rozmawiać także o rozwoju i wykorzystaniu kapitału ludzkiego Polski Południowej. Poprzednie warsztaty, w ramach prac nad strategią, odbyły się w połowie marca w Katowicach i były poświęcone problematyce integracji przestrzeni obu regionów, podnoszenia konkurencyjności ich gospodarek oraz promocji Polski Południowej.

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej, nad którą samorządy obu regionów pracują od 2011 r. ma pomóc w zbudowaniu makroregionu, który zapewni konkurencyjność i wysoką pozycję obu województwom nie tylko w Polsce, ale także na mapie europejskich regionów. Oba regiony zamierzają postawić m.in. na rozwój kapitału intelektualnego, nauki i badań, turystyki oraz kultury. Na liście priorytetów współpracy znalazły się także: infrastruktura (w tym transport i działania przeciwpowodziowe), ochrona środowiska, rewitalizacja miast, współpraca transgraniczna, współpraca przedsiębiorstw, zwiększanie atrakcyjności rynku pracy, promocja wizerunku województw. Prace nad strategią wspierają powołane przez samorządy obu regionów: Rada Programowa, Rada Naukowa i zespoły zadaniowe. Strategia ma być przyjęta przez sejmiki obu województw pod koniec tego roku.

Kto: marszałkowie Śląska i Małopolski
Gdzie: Tyniec, ul. Benedyktyńska 37
Kiedy: 20 kwietnia (piątek), godz. 9:30


Albert Bartosz
Kierownik Agendy Zamiejscowej
w Oświęcimiu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: