"Cała nasza godność spoczywa w myśli" (Blaise Pascal)
Gości on-line: 25    
 
  21 listopada 2017 - wschód: 8:05, zachód: 16:52
  Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad


wszystkie aktualności

157 mln złotych na projekty w Małopolsce

 
 
 
 
[23.04.2012] W czwartek, 19 kwietnia, Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów w ramach II naboru do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowaniem o łącznej wartości 157 193 731 zł zostanie wspartych 76 projektów. W ramach II naboru wniosków - od 1 września do 14 października - złożonych zostało 130 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 271 mln zł. Aż 104 zostało ocenionych pozytywnie i przyjętych do dofinansowania. Kwota, którą dysponuje Samorząd Województwa Małopolskiego - 157 193 731 zł - pozwala na przekazanie wsparcia dla 76 projektów. Pozostałe projekty, które zostały ocenione pozytywnie dotację otrzymają sukcesywnie, z pieniędzy zaoszczędzonych podczas przeprowadzonych procedur przetargowych. Najwięcej wniosków wybranych do dofinansowania w II naborze w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 pochodzi z powiatów: nowosądeckiego (9 wniosków na łączną kwotę ponad 20,6 mln zł), tarnowskiego (8 wniosków na łączną kwotę ponad 16 mln zł) oraz limanowskiego (8 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł). Wśród wnioskodawców największą grupę stanowiły gminy, które złożyły aż 68 projektów, mieszczących się w ramach dostępnego limitu. Najdroższy projekt o wartości ponad 23,8 mln zł zrealizuje Gmina Sułkowice, która dzięki 4 mln zł dofinansowania zrealizuje II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik.

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/prow


Albert Bartosz
Kierownik Agendy Zamiejscowej
w Oświęcimiu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: