"Głodnego bajkami nie nakarmisz" (rosyjskie)
Gości on-line: 24    
 
  24 października 2017 - wschód: 7:19, zachód: 17:35
  Imieniny obchodzą: Marta, Marcin, Rafał


wszystkie aktualności

IX Edycja Konkursu "Policjant, który mi pomógł"

 
 
 
 
[12.04.2016] Trwa IX Edycja Konkursu "Policjant, który mi pomógł". Możesz zgłosić swojego kandydata
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, przyjmuje zgłoszenia do IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Policjant, który mi pomógł, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

Celem konkursu jest promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji  można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php , a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2016 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patrona konkursu,  laureatów konkursu z lat poprzednich oraz przedstawiciela Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2016 roku. Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2016 roku, podczas obchodów Dnia Policji.
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: