"Puste beczki i głupcy robią dużo hałasu" (Plutarch)
Gości on-line: 25    
 
  24 listopada 2017 - wschód: 8:09, zachód: 16:49
  Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman


wszystkie aktualności

Od 21 lutego zgłoszenia do konkursu poetyckiego

 
 
 
 
[20.02.2013] Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w projekcie „ojczysty-polski-mój”. To projekt, który zostanie uruchomiony 21 lutego w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Celem tego przedsięwzięcia jest podkreślenie wartości języka, którym posługujemy się na co dzień, a także propagowanie dbałości o ojczystą mowę. Dla osób utalentowanych literacko udział w projekcie będzie okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w konkursach poetyckim i prozatorskim, lubiących czytać zaprosimy do udziału w kiermaszu książek używanych, a wszystkich zainteresowanych na ciekawe spotkania związane z językiem polskim i literaturą.

Konkurs poetycki „ojczysty-polski-mój” jest skierowany do poetów-amatorów w dwóch grupach wiekowych: do 21 lat i powyżej 21 lat. Chętnych do udziału w konkursie prosimy o przesłanie 3 wierszy (nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych) w 4 egzemplarzach. Wszystkie utwory należy opatrzyć godłem pisemnym (nie rysunkowym) i dołączyć do nich zaklejoną kopertę z danymi: imię i nazwisko, wiek autora, krótka informacja o autorze, dokładny adres wraz z telefonem, e-mail. Na kopercie powinna pojawić się kategoria wiekowa (I kategoria: 16-21 lat, II kategoria: powyżej 21 lat) i godło, którym opatrzone były wiersze. Dom Kultury przyjmuje prace do 12 kwietnia 2013 (w przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs prozatorski „ojczysty – polski – mój” jest szansą na sprawdzenie swoich umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.

Swój udział można zgłaszać w kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum, młodzież szkół średnich (do 20 lat),
 • dorośli powyżej 20 lat.


 • Chętni zgłaszają swój udział w dniach od 21 lutego do 12 kwietnia 2013 roku poprzez dostarczenie do siedziby organizatora (osobiście, pocztą lub poprzez e-mail) karty zgłoszeniowej. Wszyscy, którzy zgłosili swój udział w terminie, w dniu 25 kwietnia wezmą udział w spotkaniu połączonym z pisaniem swojej pracy konkursowej. Temat wypowiedzi zostanie podany nie później niż na siedem dni przed powyższą datą.

  Wiersze i prace prozatorskie oceniać będzie fachowe jury powołane przez organizatora. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 13 czerwca 2013 roku.
  Kiermasz książek używanych w ramach projektu „ojczysty – polski – mój” odbędzie się 27 kwietnia 2013 roku. Wszyscy chętni będą mogli przynieść do Domu Kultury książki, których już nie czytają, a chcą się podzielić z innymi czytelnikami. Będzie to możliwość bezpłatnego pozyskania nowych tytułów do swojej domowej biblioteki, ale także udostępnienia wartościowych tytułów innym.
  Zapraszamy do udziału w projekcie „ojczysty-polski-mój”. Regulaminy i karta zgłoszeniowa dostępne w Domu Kultury w Ketach, pok. 110 oraz na www.domkultury.kety.pl, Szczegółowe informacje: animator@domkultury.kety.pl, tel. 33 844 86 79.
   
   
     
  Komentarze

   
   
  treść komentarza

  email/nick
  Lista komentarzy: