"Największe zło to tolerować krzywdę" (Platon)
Gości on-line: 28    
 
  23 listopada 2017 - wschód: 8:08, zachód: 16:50
  Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens


wszystkie aktualności

Uroczyste poświęcenie nowego sztandaru PZNr10 SME im. Mikołaja Kopernika w Kętach

 
 
 
 
[30.10.2013] „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości.”- to motto patrona szkoły przyświecało całym obchodom poświęcenia i przekazania nowego sztandaru szkoły, które odbyły się 25.10.2013 w Kętach.

Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli uroczystej mszy świętej w Kościele NSPJ w Kętach. Po wygłoszeniu przez ks. proboszcza pięknego, budującego kazania, został poświęcony nowy sztandar Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika, ufundowany przez wielu sponsorów i przyjaciół Szkoły. Do udziału we mszy wystawiły swoje poczty sztandarowe dwa sąsiadujące z „Kopernikiem” licea kęckie.

Dalsze uroczystości przeniosły się do budynku szkoły. Tutaj odbyła się część przygotowana przez uczniów oraz nauczycieli. Swą obecnością obchody te uświetnili przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, lokalnych, młodzież, grono pedagogiczne, dyrekcja, absolwenci, emerytowani już pracownicy, nauczyciele i kadra kierownicza szkoły oraz oczywiście zaprzyjaźnieni księża. Gości zabrano w podróż sentymentalną- prezentując główne etapy historii dzisiejszego PZ NR 10. Wielu spośród oglądających zakręciła się łza w oku… Po okolicznościowych przemówieniach dokonano przekazania nowego poświęconego sztandaru uczniom klas pierwszych. Występ zakończyły krótkie scenki z życia Kopernika prezentowane przez uczniów.

Trzeba podkreślić, ze motto patrona szkoły, Mikołaja Kopernika, pojawiało się na wszystkich etapach obchodów, warto więc może wyryć je i w swoim sercu…

W tym miejscu chcieliśmy raz jeszcze serdecznie podziękować sponsorom, dzięki których zrozumieniu i wsparciu mogliśmy nie tylko zakupić nowy Sztandar Szkoły , ale i przygotować całą uroczystość z nim związaną.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: