"Kto opiera się o dobre drzewo, ma dobry cień" (włoskie)
Gości on-line: 25    
 
  17 października 2017 - wschód: 7:07, zachód: 17:48
  Imieniny obchodzą: Lucyna, Małgorzata, Wiktor


wszystkie aktualności

(OŚWIĘCIM) Porządek obrad sesji Rady Miasta (25.5.2016)

 
 
 
 
[21.05.2016] Przewodniczący Rady zaprasza na sesję Rady Miasta Oświęcim, która odbędzie się w dniu
25 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2015 – druk nr 411/16.

5. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 451/16.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim – druk nr 460/16,

6.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2015 rok – druk nr 457/16,

6.3. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2015 r. - druk nr 450/16,

6.4. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 454/16,

6.5. powierzenia Województwu Małopolskiemu wykonania zadania własnego Gminy Miasto Oświęcim w zakresie dróg gminnych pn. ,,Przebudowa drogi publicznej gminnej ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu” - druk nr 452/16,

6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Śniadeckiego 16/2 w Oświęcimiu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 453/16,

6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kraszewskiego na okres 3 lat – druk nr 459/16,

6.8. zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 458/16,

6.9. zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 – druk nr 456/16,

6.10. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 – Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. - druk nr 455/16.

7. Interpelacje:

7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

7.2. interpelacje radnych,

8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

9. Zamknięcie obrad.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy:
Wpisał: wkurzona Data wpisu: 22-05-2016
Treść: Zamiast zająć się najważniejszymi sprawami dla przyszłości Oświęcimia: smrodu i korków - Chwierut skupia uwagę na nikomu niepotrzebnej przebudowie trzeciorzędnej ulicy o absurdalnej nazwie Ostatni Etap. Brawo Pełowcy, brawo On.
Jeśli nadal będzie tak śmierdziało, wszyscy wyprowadzą się z tego miasta i zostanie w nim tylko Chwierut. Wtedy korki rzeczywiście się zmniejszą.