"Największe zło to tolerować krzywdę" (Platon)
Gości on-line: 25    
 
  23 listopada 2017 - wschód: 8:08, zachód: 16:50
  Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens


wszystkie aktualności

(CHEŁMEK) Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Chełmka

 
 
 
 
[24.05.2016] 19 maja w trakcie sesji Rady Miejskiej w Chełmku jednym z najważniejszych tematów było przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, popierając tym samym dotychczasowe działania Burmistrza.

W trakcie sesji Burmistrz Chełmka szczegółowo omówił wykonanie budżetu oraz przekazał podziękowania dla radnych, pracowników jednostek gminnych i Urzędu Miejskiego, którzy angażowali się w realizację zadań w minionym roku. Sprawozdanie było poparte opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku. Po głosowaniu obecni złożyli Burmistrzowi życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz gminy oraz wszystkich mieszkańców.

Dochody i wydatki gminy Chełmek w 2015 roku wyniosły:
- dochody 33.585.104,09 zł, w tym dochody majątkowe 2.209.158,13 zł (103,6%)
- wydatki 30.304.210,67 zł, w tym dochody majątkowe 3.018.910,45 zł (96%)

Wśród najważniejszych wydatków w 2015 roku należy wymienić:
- Projektowania, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie gminy (ul. Graniczna, Kolista, Leśna, Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Staicha i prostopadłej do ul. Baty - 652 263,83 zł
- Remont i przebudowa ul . Szkolnej i Gorzowskiej w Gorzowie - 265 701,19 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie zadania „budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku” - 118 280,78 zł
- Przebudowa oraz zmiana użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku - 207 511,26 zł
- Rewitalizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Brzozowa, Głogowa, Topolowa, Klonowa, Kolejowa w Chełmku wraz z połączeniem z terenem przyległym - 14 145,00 zł
- Przebudowa budynku przy ulicy Brzozowej w Chełmku - 54 120,00 zł
- Prace projektowe odnowy sołectw Bobrek i Gorzów - 40 036,50 zł
- Rozbudowa cmentarza komunalnego - 90 820,00 zł
- Budowa sieci informatycznej w SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie - 23 099,98 zł
- Program Ograniczania Niskiej emisji na terenie Gminy Chełmek - 317 233,80 zł
- Oświetlenie w gminie - 163 491,71 zł
- Program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy i rozbudowy kortów tenisowych przy ul. Brzozowej w Chełmku - 19 680,00 zł

Wydatki na poszczególne obszary:
- Oświata – 12 923 759,43 zł
- Pomoc Społeczna – 4 993 618,25 zł
- Kultura – 1 428 500,00 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 3 367 562,84 zł
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy:
Wpisał: Chwierutowi pod rozwagę Data wpisu: 24-05-2016
Treść: Dochody: 33.585.104,09 zł, wydatki 30.304.210,67 zł - czyli Saternus jest prawie trzy bański do przodu. Nie wiem, jak on to robi, ale nie dziwię się, że ludzie go ciągle wybierają.