"Największe zło to tolerować krzywdę" (Platon)
Gości on-line: 22    
 
  23 listopada 2017 - wschód: 8:08, zachód: 16:50
  Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens


wszystkie aktualności

(OŚWIĘCIM) Sukces PWSZ w programie Erasmus+

 
 
 
 
[29.05.2016] Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odnosi kolejne sukcesy w ramach europejskiego programu Erasmus+, którego głównymi celami są wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami; znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników; podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Systematycznie z roku na rok Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zwiększa liczbę wyjazdów zagranicznych realizowanych przez studentów oraz nauczycieli akademickich – zgodnie z uzyskiwaną pulą miejsc wyjazdowych. Liczba wyjazdów realizowanych w danym roku akademickim przyznawana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Warszawie, na postawie wniosków konkursowych składanych corocznie przez uczelnię, ocenianych bardzo wysoko, których podstawowym kryterium jest liczba zrealizowanych wcześniej mobilności: uczestników wyjeżdżających oraz przyjeżdżających do PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W wyniku aktywnych prac Działu Nauczania uczelni zostały po raz pierwszy w historii przyznane miejsca wyjazdowe przeznaczone na wyjazdy pracowników (m.in. administracyjnych) w celach szkoleniowych. Głównym założeniem realizacji tych mobilności będą wyjazdy pracowników do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych (w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie. Jest to ważny krok w rozwoju kadry uczelni, która dbając zarówno o swój rozwój osobisty jak i zawodowy przyczynia się do permanentnego podnoszenia jakości kształcenia.

Coraz prężniej rozwija się współpraca partnerska uczelni z Oświęcimia z uczelniami
w Turcji w zakresie:

- wymiany studentów i pracowników,
- podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych gwarantujących wzrost aktywności międzynarodowej oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji,
- integracji środowisk akademickich poprzez podpisywane i realizowane umowy z instytucjami szkolnictwa wyższego.

Po raz pierwszy w historii uczelni w roku akademickim 2015/2016 studia w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podjęły w semestrze zimowym dwie studentki zagraniczne z uczelni Mugla Sitki Koҫman University w Turcji. Przebywały w Oświęcimiu od października 2015 roku do lutego 2016 roku, studiując na kierunku Filologia, specjalności Filologia germańska z językiem angielskim. W roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podejmie studia kolejne siedem osób – również z uczelni w Turcji - na kierunku Filologia, specjalnościach: Filologia angielska i Filologia germańska z językiem angielskim. Również dynamicznie rozwija się wymiana kadry dydaktycznej pomiędzy uczelniami. W obecnym roku akademickim zaplanowane są cztery wyjazdy nauczycieli oświęcimskiej Alma Mater do uczelni Mugla Sitki Koҫman University w Turcji, którzy będą mieli możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych, a wkrótce do uczelni w Oświęcimiu przyjadą wykładowcy, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się ze studentami oraz pracownikami PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W celu stworzenia nowych możliwości rozwoju i kształcenia uczelnia kontynuuje współpracę z  uczelniami zagranicznymi, z którymi zostały zawarte umowy w latach ubiegłych, w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Słowenia. Nieustannie prowadzone są działania zmierzające do poszerzenie oferty wyjazdów o kolejne kraje.

Powyższe liczne inicjatywy podejmowane przez władze i pracowników uczelni umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej międzynarodowej wspólnoty akademickiej i przyczyniają się do zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz do poszerzenia oferty kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz uczelniach partnerskich. Realizowane mobilności są okazją do podejmowania działań na rzecz międzynarodowych projektów naukowych, organizowania międzynarodowych konferencji, doskonalenia zawodowego, wzbogacenia treści i doskonalenia form prowadzenia zajęć ze studentami, podnoszenia kompetencji studentów, nie tylko zawodowych, ale również językowych, co w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy:
Wpisał: Katamaran Data wpisu: 17-06-2016
Treść: To jest sukces dla każdego, który wie, że od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście plusem jest to, że to się znacznie wkrótce zwiększy.

Wpisał: Katamaran Data wpisu: 17-06-2016
Treść: To jest sukces dla każdego, który wie, że od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście plusem jest to, że to się znacznie wkrótce zwiększy.

Wpisał: Juror Data wpisu: 12-06-2016
Treść: Taa...poziom szansy na sukces....

Wpisał: wyborca Data wpisu: 05-06-2016
Treść: Oj malkontenci. A wy gdzie byliście ? W Niemczech zbierać szparagi ? Wiadomo, osiągnięcia PWSZetu to nie jest jakiś akademicki szał (zresztą formuła uczelni zawodowej temu nie sprzyja). Ale też spójrzmy na sprawę realistycznie - w mieście nie ma jakiejś specjalnie sprzyjającej atmosfery dla szkolnictwa wyższego. Dominuje raczej mentalność chłopska - jeśli już coś ma trafić do głowy to niech trafi przez usta ;) tak by potem bez problemów wyszło przez zadek. Takie mamy w Oświęcimiu społeczeństwo, władzę i klimat ;)

Wpisał: Polonistka Data wpisu: 02-06-2016
Treść: Głód sukcesu skutkuje takimi popisami werbalnymi, jak powyśzy tekst...Kto wykazał lepszy styl pisania: Monika czy Piotrek?

Wpisał: Realista Data wpisu: 31-05-2016
Treść: Nadużycie słowa "sukces" bije po oczach. Niestety nadchodzą suche lata dla pwsz. Dobrze już było, jeśli można tak napisać.

Wpisał: Sceptyk Data wpisu: 30-05-2016
Treść: Sukces=2 studentki z Turcji były w Polsce + w przyszłości 4 wykładowców wyjedzie do Turcji