"Największe zło to tolerować krzywdę" (Platon)
Gości on-line: 26    
 
  23 listopada 2017 - wschód: 8:08, zachód: 16:50
  Imieniny obchodzą: Adela, Felicyta, Klemens


wszystkie aktualności

(OŚWIĘCIM) 25 stycznia posiedzenie Rady Miasta - porządek

 
 
 
 
[18.01.2017] Przewodniczący Rady Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta Oświęcim, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2016 – druk nr 638/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 5.1. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu –
  druk nr 637/17,
 • 5.2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
  nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk
  nr 640/17,
 • 5.3. zmiany uchwały Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28
  października 2015 r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów
  oraz nadania jej statutu – druk nr 633/17,
 • 5.4. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
  Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 627/17,
 • 5.5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony –
  druk nr 634/17,
 • 5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony –
  druk nr 635/17,
 • 5.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony –
  druk nr 636/17,
 • 5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu
  położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres do 31 października
  2018 r. - druk nr 628/17,
 • 5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu
  położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną na okres do 30 kwietnia
  2019 r. - druk nr 629/17,
 • 5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu
  położonego w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa na okres do 31 grudnia 2019
  r. - druk nr 631/17,
 • 5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu
  położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiklinowej na okres 3 lat – druk nr 632/17,
 • 5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu
  położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa na okres 3 lat – druk nr 630/17,
 • 5.13. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Grottgera –
  druk nr 626/16,
 • 5.14. skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 641/17,
 • 5.15. zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027 –
  druk nr 639/17,
 • 5.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 – Nr
  XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. - druk nr 642/17.

6. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności za 2016 r.
7. Interpelacje:
 • 7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,
 • 7.2. interpelacje radnych,

8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9. Zamknięcie obrad rady

 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: