"Kto zatraca się w cierpieniu, ten nie może być człowiekiem wolnym" (Pitagoras)
Gości on-line: 29    
 
  22 listopada 2017 - wschód: 8:06, zachód: 16:51
  Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan


wszystkie aktualności

(CHEŁMEK) MOPS zaprasza do grupy samopomocy

 
 
 
 
[18.10.2016] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby, które chcą poprawić swoją kondycję psychiczną, do udziału w spotkaniach grupy samopomocy. Głównym celem jest pomoc samym sobie w kręgu osób, które dotknięte są tym samym problemem. Jak tłumaczą organizatorzy pomóc samemu sobie znaczy wziąć problem i jego rozwiązanie w swoje ręce, być aktywnym na tyle, na ile pozwalają możliwości. Wszelkich informacji szczegółowych udzielają pracownicy socjalni w siedzibie ośrodka przy ulicy Staicha 1 lub telefonicznie pod numerem 668 778 461 w godzinach od 7.30 do 11.30.

- Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana własnych osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz. Jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania obywatelskiego. Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy. Czasem zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są eksperci w danej dziedzinie - tłumaczą organizatorzy.

Co daje udział w grupie samopomocowej? Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z obciążeniami socjalnymi, psychicznymi lub będącymi wynikiem choroby. Członkowie grup samopomocowych mogą :

- wspierać się wzajemnie przy pokonywaniu trudności,
- zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji,
- rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem,
- odrzucić izolację społeczną i fobie,
- przedsiębrać wspólne działania,
- wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami (np. z lekarzami),
- stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią,
- dodawać sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw.
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: