"Nawet filozof ciasta z piasku nie ulepi" (perskie)
Gości on-line: 27    
 
  23 października 2017 - wschód: 7:17, zachód: 17:37
  Imieniny obchodzą: Marlena, Edward, Seweryn


wszystkie aktualności

(OŚWIĘCIM) Jesienne inwestycje w Gminie Oświęcim

 
 
 
 
[23.10.2016] Okres jesieni to w naszej gminie czas wzmożonych prac na gminnych drogach. Jest to ostatnia chwila na niezbędne remonty przed nadchodzącą zimą. Poniżej prezentujemy informacje o robotach już zakończonych oraz planowanych do wykonania jeszcze w tym roku.

Zadania inwestycyjne w Gminie Oświęcim:
„Budowa chodnika przy ul. Malwowej w Rajsku”
Zakres prac: Budowa chodnika pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pszczyńską i ul. Słowiańską, remont odwodnienia jezdni. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca: KONKRET Krzysztof Wysogląd z Poręby Wielkiej.
Koszt: 53.800,00 zł.
W dniu 25.08.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania


„Przebudowa odcinka ul. M. Radziwiłł w m. Grojec (Sołectwo Stawy Grojeckie)”
Zakres prac: Wykonanie nowej podbudowy, jezdni asfaltobetonowej wraz z utwardzeniem poboczy, remont zjazdów do posesji i przepustów oraz oczyszczenie rowów przydrożnych na długości odcinka 365 mb.
Wykonawca: Bitumik Sp. z o.o. z Chrzanowa
Koszt: 185.297,66 zł pomniejszony o 9.264,88 zł. stanowiące kary umowne za opóźnienie w zakończeniu realizacji zadania.
Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.09.2016 r.


„Budowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej i Polaka w Harmężach”
Zadanie zrealizowane w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR)
Zakres prac: Budowa chodnika na ul. Franciszkańskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Browarną do istniejącego chodnika w rejonie klasztoru, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Budowa chodnika na ul Polaka, od fragmentu już istniejącego, do przystanku autobusowego na ul. Polaka, wraz z odwodnieniem i umocnieniem rowu przydrożnego. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki brukowej szlachetnej przy kapliczce.
Wykonawca: firma REZBUD z Bestwiny.
Koszt: ok. 320.000,00 zł.
W dniu 29.09.2016 r. dokonano odbioru ostatecznego.
Podczas realizacji zadania stwierdzono uszkodzenia już istniejącego kanału deszczowego. W związku, z czym postanowiono dokonać jego wymiany, która nastąpi w terminie do 15 listopada.
Zadanie wykona firma KONKRET Krzysztof Wysogląd z Poręby Wielkiej, koszt według oferty ok. 35.000,00 zł.


„Modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 342/124, 342/126 w m. Zaborze”
Zadanie wykonane w związku z wyrokiem sądu nakazującego Gminie Oświęcim wykonanie drogi do działki bez dojazdu, którą Gmina w latach wcześniejszych sprzedała osobie prywatnej.
Zakres prac: Na odcinku drogi o dł. ok. 120 mb wykonano prace związane z korytowaniem jezdni, wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych drogi z kruszywa kamiennego separowanego geowłókniną, a także wykonano pobocza gruntowe.
Wykonawca: firma KONKRET Krzysztof Wysogląd z Poręby Wielkiej.
Koszt: 48 669,62 zł
Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 06.10.2016 r.


„Przebudowa ul. Kółkowej w m. Grojec (sołectwo Stawy Grojeckie) na odcinku
od ul. M. Radziwiłł do ul. Skotnica”
Zakres prac: Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej, utwardzenie poboczy, regulacja wysokościowa zjazdów do posesji, miejscowe profilowanie i umocnienie rowów przydrożnych oraz przebudowa (zmiana geometrii) skrzyżowania ul. Kółkowej i ul. Skotnica.
Wykonawca: firma „DROG-BUD” ze Spytkowic
Koszt: 153 153,84 zł
Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 12.10.2016 r.
W ramach odrębnego zlecenia wykonano oznakowanie skrzyżowania ul. Kółkowej z ul. Skotnica, którego koszt wyniósł ok. 1000 zł. Wykonawcą oznakowania była firma MACZER Maciej Czerwienka z Łęk.


„Przebudowa ul. Bernasia we Włosienicy od ul. Rzecznej do ul. Strażaków”
Zakres prac: Przebudowa jezdni w zakresie poszerzenia i wymiany nawierzchni, budowa miejsc postojowych, wykonanie pobocza utwardzonego, umocnienie skarp rowu przydrożnego oraz przebudowa zjazdów do posesji.
Wykonawca: firma Eurovia Polska S.A. Podwykonawcą była firma KONKRET Krzysztof Wysogląd z Poręby Wielkiej
Koszt: 187 337,94 zł. W ramach zadania wykonano jeszcze prace nieobjęte umową podstawową, za kwotę 27 666,59 zł.
Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 19.10.2016 r.
W ramach odrębnego zlecenia, w najbliższym czasie, zostanie zmienione oznakowanie skrzyżowania ul. Bernasia z ul. Bukową. Koszt zadania wyniesie ok. 1100 zł. Wykonawca oznakowania – MACZER Maciej Czerwienka z Łęk.


„Przebudowa ul. Pławskiej w Brzezince”
Zadanie realizowane w ramach OSPR
Zakres: Przebudowa odcinka ul. Pławskiej od skrzyżowania z ul. Ofiar Faszyzmu do ul. Ostatni Etap (granica z Miastem Oświęcim). Wykonano: nową nawierzchnię asfaltobetonowa oraz częściowo nowa podbudowę, poprawiono odwodnienia drogi, miejsca postojowe oraz infrastrukturę dla pieszych w rejonie firmy NICROMET. Ponadto wykonano miejsca postojowe dla TIR-ów z kostki granitowej ze wzmocnioną podbudową oraz zlikwidowano nieczynne tory kolejowe zlokalizowane w jezdni, na wniosek mieszkańców.
Wykonawca: Z.B.I Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa
Koszt umowny: 723 949,81 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót 31.10.2016 r.


„Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach”
Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski.
Zakres prac: Wykonanie odwodnienie odcinka drogi powiatowej w sołectwie Babice, m.in. pod wiaduktem kolejowym, gdzie często występuje problem z drożnością drogi z uwagi na powstające rozlewisko – bardzo uciążliwe dla mieszkańców Babic.
Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony
Koszt: Popisano umowę, na podstawie której Gmina Oświęcim udzieli pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na realizację zadania, w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie wyższej niż 175 tys. zł.
Zadanie planowane do wykonania do końca roku 2016


„Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy Monowskie”
Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski.
Zakres prac: Remont nawierzchni drogi powiatowej łączącej sołectwa Stawy Monowskie z Dworami Drugimi – odcinek przebiega pomiędzy stawami, obecnie znajduje się na nim nawierzchnia tłuczniowa w bardzo złym stanie.
Koszt: Popisano umowę, na podstawie której Gmina Oświęcim udzieli pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na realizację zadania, w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie wyższej niż 40 tys. zł.
Zadanie planowane do wykonania do końca roku 2016.


Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince.
Zadnie realizowane w ramach oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach OSPR.
Zakres prac: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Szkolnej w Brzezince, od granicy z sołectwem Babice do rejonu ul. Nowej w Brzezince. Prace te są rozpoczęciem, planowanego na rok 2017 I etapu przebudowy ul. Szkolnej.
Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.
Koszt: Otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nastąpi w dniu 26.10.2016 r.
Zadanie należy wykonać i rozliczyć do końca 2016 roku.


Remont ul. Polnej w Zaborzu.
Prace będą wykonane na wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Zaborze z prośbą o pilny remont.
Zakres prac: Remont nawierzchni od ul. Grojeckiej do ul. Rolniczej.
Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony
Koszt nie jest jeszcze znany
Zadanie jest planowane do wykonania do końca roku 2016.

Autor tekstu: Tomasz Klęczar
Źródło: < gminaoswiecim.pl
 
 
   
Komentarze

 
 
treść komentarza

email/nick
Lista komentarzy: